Zadarmo vzory zmlúv, dohôd a životopisov|info@evzor.sk
/Životopisy

Vzory životopisov s ktorými uspejete u Vášho nového zamestnávateľa.

Životopis vzor Asistentka

Životopis vzor Asistentka Asistentka vzor štruktúrovaného profesijného životopisu Asistentka životopis vzor Osobné údaje Meno: * Titul: * Bydlisko: * Telefón: * Narodená:* E-mail: * Národnosť:* Stav: * Vzdelanie Fakulta ekonómie a obchodnej administratívy 1994 - 2002  VŠE v Bratislave dbor štúdia: Obchodná administratíva a podpora obchodu Diplomová práca: Podpora manažmentu a rola asistentky vo finančnom sektore Predmety štátnej skúšky: Ekonómia, [...]

By | august 20th, 2014|Životopisy|6 komentárov

Životopis vzor učiteľ, učiteľka v materskej škole

Životopis vzor učiteľ, učiteľka v materskej škole Vzor životopisu pre pracovné pozície učiteľ, učiteľka v materskej škole.   Učiteľ, učiteľka v materskej škole Osobné informácie: Meno a priezvisko: * Telefón: * Email: * Adresa: * Dátum narodenia: * Vzdelanie: 1997 - 1999  Univerzita v Prahe Učiteľstvo pre 1. stupeň základných škôl získaný titul Mgr. štátna záverečná skúška: Slovenský jazyk, Matematika, Pedagogika, Špeciálna [...]

By | august 20th, 2014|Životopisy|119 komentárov

Životopis vzor absolvent

Životopis vzor absolvent Životopis vzor pre absolventov univerzít, vysokých a stredných škôl   Absolvent vzor životopisu Osobné informácie: Meno a priezvisko: * Stav: * Email: * telefón: * Adresa:* Vzdelanie: 2006 - 2009  Vysoká škola ekonomická v Bratislave Fakulta personalistiky nadväzujúce magisterské štúdium odbor: Personálne managment SZZ: Personalistika, Personálne riadenie, Riadenie ľudských zdrojov, Pracovné podmienky a pracovné vzťahy, Ľudské zdroje [...]

By | august 20th, 2014|Životopisy|3 komentáre

Životopis vzor Šéfkuchár, Kuchár

Životopis vzor pre pracovné pozície Šéfkuchár, Kuchár, Vedúci kuchár     Kuchár, šéfkuchár vzor životopisu Osobné informácie: Meno a priezvisko: Kuchár Dátum narodenia: * Kontaktný telefón: * Email: * Adresa: * Stav: ženatý Vzdelanie: 1991 - 1993  Stredná škola gastronómie a hotelových služieb, Košice odbor Spoločné stravovanie  dvojročné nadstavbové štúdium  maturitná skúška: Slovenský jazyk aanglický jazyk, ekonómia a účtovníctvo, cestovný ruch   [...]

By | august 20th, 2014|Životopisy|4 komentáre

Životopis vzor Realitný maklér

Životopis vzor Realitný maklér Vzor životopisu pre pracovné pozície Realitný maklér, Predajca nehnuteľností Osobné informácie: Meno a priezvisko: Realitný Maklér Dátum narodenia: 1.mája 1985 Email: info@realitny-makler.sk Bydlisko: Nehnuteľná, Bratislava Telefón: 55225533756 Vzdelanie: 1997 -2005 VŠE v Bratislave titul Ing. Štátna skúška: Ekonómia, Obchodné a majetkové právo, Reality a nehnuteľnosti, Obchod Diplomové práce: Efektívne predaj nehnuteľností 1992 - 1996Obchodná akadémia BratislavaEkonómia a účtovníctvo Zakončené [...]

By | august 20th, 2014|Životopisy|3 komentáre

Vzor životopisu v Angličtine

Vzor životopisu v Angličtine CURRICULUM VITAE (RESUME) EXAMPLE Personal Details Name: * Date of Birth: * Marital status: * Address: * Telephone: * E-mail: * Nationality: * Education 1992 - 1997 Czech University *  course: computer science thesis theme: Human Resource Management in Organization Final examination subjects: Design of IS, Finance, Law, Economics 1988-1992 Grammar-school [...]

By | august 20th, 2014|Životopisy|4 komentáre

Životopis vzor robotník

Vzor životopisu pre pracovné miesto robotník a ďalšie robotnícke profesie   Robotník vzor životopisu Osobné informácie: Meno a priezvisko: * Stav: ženatý Adresa: Robotnícka *, Email:* Kontaktný telefón: * Dátum narodenia: * 19** Vzdelanie: 1997 - 2000 Stredná odborná škola a stredné odborné učilište dopravné a mechanizačné , Bratislava trojročné nadstavbové štúdium maturitná skúška: SJ, AJ, Stroje a zariadenia, Technológia [...]

By | august 20th, 2014|Životopisy|0 Comments

Zmluva o pôžičke

Zmluva o pôžičke Meno a priezvisko: [●], bytom: [●], rodné číslo: [●], Bankové spojenie: [●], č. účtu: [●]  (ďalej len “dlžník“) a [●], so sídlom: [●], IČO: [●], zapísaná v Obchodnom registri [●], v odd.: [●], vložka č.: [●], osoby oprávnené konať menom spoločnosti: [●] (ďalej len “veriteľ“) uzatvárajú podľa § 657 a nasl. ObčZ túto [...]

By | júl 29th, 2014|Iné, Listy, Návrhy, Životopisy|123 komentárov