Zadarmo vzory zmlúv, dohôd a životopisov|info@evzor.sk
/Závety

Vzory závetov

VLASTNORUČNÝ ZÁVET (STANOVENIE NÁHRADNÉHO DEDIČA)

VLASTNORUČNÝ ZÁVET (STANOVENIE NÁHRADNÉHO DEDIČA) (§ 476 a nasl. Obč. Zák.) Závet Ja dolu podpísaný [ ], rodné číslo [ ], trvale bytom [ ], zhotovujem pre prípad svojej smrti po zrelom uvážení tento závet: Dedičom celého svojho majetku ustanovujem svojho brata [ ], rodné číslo [ ], bydlisko [ ]. Ak by sa vyššie spomínaný [...]

By | september 16th, 2014|Závety|0 Comments

VLASTNORUČNÝ ZÁVET

VLASTNORUČNÝ ZÁVET (§ 476 a nasl. Obč. Zák.) Závet Ja dolu podpísaný [ ], rodné číslo [ ], trvale bytom [ ], zhotovujem pre prípad svojej smrti po zrelom uvážení tento závet: Dedičom svojho osobného automobilu značky [ ], ŠPZ [ ] ustanovujem [ ], rodné číslo [ ], bydlisko [ ]. Dedičkou obrazu s názvom [...]

By | september 16th, 2014|Závety|0 Comments

VLASTNORUČNÝ ZÁVET (SINGULÁRNA SUKCESIA)

VLASTNORUČNÝ ZÁVET (SINGULÁRNA SUKCESIA) (§ 476 a nasl. Obč. Zák.) Ja podpísaný [ ], rodné číslo [ ], bytom v [ ], [ ], zhotovujem pre prípad svojej smrti po zrelom uvážení tento závet: Dedičkou svojho domu v [ ], [ ], čp. [ ], Postaveného na zastavanej ploche č. Parc. [ ], Zastavanej plochy č. [...]

By | september 16th, 2014|Závety|0 Comments

VLASTNORUČNÝ ZÁVET (UNIVERZÁLNA SUKCESIA – VIAC DEDIČOV)

VLASTNORUČNÝ ZÁVET (UNIVERZÁLNA SUKCESIA - VIAC DEDIČOV) (§ 476 a nasl. Obč. Zák.) Závet Ja podpísaný [ ], rodné číslo [ ], bytom v [ ], [ ], zhotovujem pre prípad svojej smrti bez akéhokoľvek nátlaku a po zrelom uvážení túto závet: Dedičov svojho majetku ustanovujem svojho brata [ ], rodné číslo [ ], bytom v [...]

By | september 16th, 2014|Závety|0 Comments

VLASTNORUČNÝ ZÁVET (UNIVERZÁLNA SUKCESIA – JEDEN DEDIČ)

VLASTNORUČNÝ ZÁVET (UNIVERZÁLNA SUKCESIA - JEDEN DEDIČ) (§ 476 a nasl. Obč. Zák.) Závet Ja podpísaný [ ], rodné číslo [ ], bytom v [ ], [ ], zhotovujem pre prípad svojej smrti a po zrelej úvahe tento závet: Dediča celého svojho majetku ustanovujem svojho brata [ ], rodné číslo [ ], bytom v [ ], [...]

By | september 16th, 2014|Závety|0 Comments