Zadarmo vzory zmlúv, dohôd a životopisov|info@evzor.sk
/Žaloby

Vzory žalôb

ŽALOBA O ZRUŠENIE VYŽIVOVACEJ POVINNOSTI VOČI ROVEDENÉMU MANŽELOVI

ŽALOBA O ZRUŠENIE VYŽIVOVACEJ POVINNOSTI VOČI ROVEDENÉMU MANŽELOVI (§ 99 ods. 2, § 92 zák. O rod.)     Adresa Okresného súdu Žalobca: [   ], r.č. [   ], č.op. [   ], bydlisko [   ] Žalovaná: [   ], r.č. [   ], č.op. [   ], bydlisko [   ] Návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti k rozvedenej manželke A. [...]

By | október 22nd, 2014|Žaloby|0 Comments

ŽALOBA NA PREDAJ ZALOŽENEJ NEHNUTEĽNOSTI

ŽALOBA NA PREDAJ ZALOŽENEJ NEHNUTEĽNOSTI Obvodný súd [   ] (presná adresa súdu) doporučene Žalobca: Banka [   ] a.s., so sídlom [   ], [   ], IČO: [   ] Žalovaný: [   ], spol. s r.o., so sídlom [   ], [   ], IČO: [   ] Žaloba na predaj založenej nehnuteľnosti súdom D v o j m o s [...]

By | október 15th, 2014|Žaloby|0 Comments

VYJADRENIE K ŽALOBE SO VZÁJOMNÝM NÁVRHOMA

VYJADRENIE K TEJTO ŽALOBE SO VZÁJOMNÝM NÁVRHOMA Mestskému súdu v [   ] doporučene ku spis. zn. [   ] Žalobca: [   ], spol. s r.o., so sídlom [   ], [   ], zastúpený JUDr. [   ], advokátom, so sídlom [   ], [   ] Žalovaný: [   ], bytom [   ], [   ], zastúpený JUDr. [   ], advokátkou, so [...]

By | október 15th, 2014|Žaloby|0 Comments

ŽALOBA NA OCHRANU OBCHODNEJ FIRMY

ŽALOBA NA OCHRANU OBCHODNEJ FIRMY Mestský súd v [   ] (presná adresa súdu) doporučene Žalobca: [   ] spol. s r.o. so sídlom v [   ], [   ] IČO: [   ] zastúpený: JUDr. [   ], advokátom so sídlom v [   ], [   ] Žalovaný: [   ], spol. s r.o. so sídlom v [   ], [   ] [...]

By | október 15th, 2014|Žaloby|0 Comments

VYJADRENIA ŽALOVANÉHO K ŽALOBE O ODSTRÁNENIE VÁD DODANÍM CHÝBAJÚCEHO TOVARU

VYJADRENIA ŽALOVANÉHO K ŽALOBE O ODSTRÁNENIE VÁD DODANÍM CHÝBAJÚCEHO TOVARU (§ 427 obch. Zák.) Krajskému súdu v [   ] (presná adresa súdu) Vyjadrenia žalovaného k žalobe spol. s r.o. [   ], [   ], [   ], z [   ] o dodanie chýbajúceho tovaru 1. Dňa [   ] sme obdržali žalobu, ktorou sa na nás žalobca [...]

By | október 15th, 2014|Žaloby|0 Comments

ŽALOBA O ODSTRÁNENIE VÁD DODANÍM CHÝBAJÚCEHO TOVARU

ŽALOBA O ODSTRÁNENIE VÁD DODANÍM CHÝBAJÚCEHO TOVARU (§ 436 ods. 1 obch. Zák.)   Krajskému súdu v [   ] (presná adresa súdu) Žalobca: [   ], spol. s r.o., so sídlom [   ], [   ], IČO: [   ] Žalovaný: [   ], a.s., so sídlom [   ], [   ], IČO: [   ]   Žaloba o dodanie chýbajúceho [...]

By | október 15th, 2014|Žaloby|0 Comments

ŽALOBA NA NÁHRADU ŠKODY VZNIKNUTEJ NÁJOMCOVI ODOVZDANÍM DOPRAVNÉHO PROSTRIEDKU NESPÔSOBILÉHO K PREVÁDZKE

ŽALOBA NA NÁHRADU ŠKODY VZNIKNUTEJ NÁJOMCOVI ODOVZDANÍM DOPRAVNÉHO PROSTRIEDKU NESPÔSOBILÉHO K PREVÁDZKE Obvodnému súdu v [   ] (presná adresa súdu) Žalobca: [   ], a.s., so sídlom [   ], [   ], [   ], IČO: [   ] Žalovaný: [   ], s.r.o., so sídlom [   ], [   ], [   ], IČO: [   ] Žaloba o zaplatenie [   ] EUR [...]

By | október 15th, 2014|Žaloby|0 Comments

ŽALOBA NA NÁHRADU ŠKODY VZNIKNUTEJ NA PREVZATEJ ZÁSIELKE, PODANÁ PROTI ZASIELATEĽOVI

ŽALOBA NA NÁHRADU ŠKODY VZNIKNUTEJ NA PREVZATEJ ZÁSIELKE, PODANÁ PROTI ZASIELATEĽOVI Obvodnému súdu v [   ] (presná adresa súdu) Žalobca: [   ], a.s., so sídlom [   ], [   ], [   ], IČO: [   ] Žalovaný: [   ], s.r.o., so sídlom [   ], [   ], [   ], IČO: [   ] Žaloba o zaplatenie [   ], - [...]

By | október 15th, 2014|Žaloby|0 Comments

ŽALOBA O VÝŽIVNÉ ROZVEDENÉHO MANŽELA

ŽALOBA O VÝŽIVNÉ ROZVEDENÉHO MANŽELA (§ 92 zák. o rod.)   Okresnému súdu [   ] Žalobkyňa: [   ], r.č. [   ], č.op. [   ], trvale bytom [   ] Žalovaný: [   ], r.č. [   ], č.op. [   ], trvale bytom [   ] žaloba o výživné rozvedenej manželky I. Rozsudkom Okresného súdu v [   ] z [ [...]

By | október 15th, 2014|Žaloby|0 Comments

ŽALOBA NA NÁHRADU ŠKODY VZNIKNUTEJ NA PREPRAVOVANEJ ZÁSIELKE

ŽALOBA NA NÁHRADU ŠKODY VZNIKNUTEJ NA PREPRAVOVANEJ ZÁSIELKE Obvodnému súdu v [   ] (presná adresa súdu) Žalobca: [   ], a.s., so sídlom [   ], [   ], [   ], IČO: [   ] Žalovaný: [   ], s.r.o., so sídlom [   ], [   ], [   ], IČO: [   ] Žaloba o zaplatenie [   ], - EUR I. Žalobca, [...]

By | október 15th, 2014|Žaloby|0 Comments

ŽALOBA NA URČENIE VÝŽIVNÉHO MANŽELA

ŽALOBA NA URČENIE VÝŽIVNÉHO MANŽELA (§ 91 zák. o rod.) Okresnému súdu v [   ] Žalobkyňa: [   ], rodné číslo [   ], bydlisko [   ] Žalovaný: [   ], rodné číslo [   ], bydlisko [   ] Žaloba o výživné manželky I. Ja [   ] žijem od roku [   ] so žalovaným [   ] v manželstve. Vychovali [...]

By | október 15th, 2014|Žaloby|0 Comments

ŽALOBA O NÁHRADU ŠKODY PRI NÁHRADNEJ KÚPE

ŽALOBA O NÁHRADU ŠKODY PRI NÁHRADNEJ KÚPE (§ 469 obch. Zák.) Krajskému súdu v [   ] (presná adresa súdu) Žalobca: [   ], spol. s r.o., [   ], [   ], IČO: [   ] Žalovaný: [   ], [   ], a.s., [   ], [   ], IČO: [   ] o náhradu škody [   ], - EUR D v o [...]

By | október 13th, 2014|Žaloby|0 Comments

VYJADRENIA ŽALOVANÉHO K ŽALOBE O NÁHRADU ŠKODY NAMIETAJÚCEHO EXISTENCIU OKOLNOSTÍ JEHO ZODPOVEDNOSŤ VYLUČUJÚCICH

VYJADRENIA ŽALOVANÉHO K ŽALOBE O NÁHRADU ŠKODY NAMIETAJÚCEHO EXISTENCIU OKOLNOSTÍ JEHO ZODPOVEDNOSŤ VYLUČUJÚCICH (§ 374 obch. Zák.) Mestskému súdu v [   ] (presná adresa súdu) Vyjadrenia žalovaného k žalobe [   ] a.s., so sídlom [   ], z [   ] o náhradu škody vo výške [   ], - EUR. 1. Je pravdou, že sme sa [...]

By | október 13th, 2014|Žaloby|0 Comments

VYJADRENIA ŽALOVANÉHO K ŽALOBE O NÁHRADU ŠKODY NAMIETAJÚCEHO NEPREDVÍDATEĽNOSŤ ŠKODY

VYJADRENIA ŽALOVANÉHO K ŽALOBE O NÁHRADU ŠKODY NAMIETAJÚCEHO NEPREDVÍDATEĽNOSŤ ŠKODY (§ 379 obch. Zák.) Mestskému súdu v [   ] (presná adresa súdu) Vyjadrenia žalovaného k žalobe [   ], as, so sídlom [   ], [   ], z [   ], o náhradu škody vo výške [   ], - EUR. 1. Je pravdou, že sme so žalobcom [...]

By | október 13th, 2014|Žaloby|0 Comments

VYJADRENIA ŽALOVANÉHO K ŽALOBE O NÁHRADU ŠKODY NAPÁDAJÚCEHO NEDOSTATOK SÚČINNOSTI POŠKODENEJ STRANY

VYJADRENIA ŽALOVANÉHO K ŽALOBE O NÁHRADU ŠKODY NAPÁDAJÚCEHO NEDOSTATOK SÚČINNOSTI POŠKODENEJ STRANY (§ 376 obch. Zák.) Mestskému súdu v [   ] (presná adresa súdu) Vyjadrenia žalovaného k žalobe [   ], a.s., so sídlom [   ], [   ], z [   ], o náhradu škody vo výške [   ], - EUR. 1. Je pravdou, že sme [...]

By | október 13th, 2014|Žaloby|0 Comments

ŽALOBA O NÁHRADU ŠKODY SPÔSOBENEJ NESPLNENÍM POVINNOSTI ZO ZÁVÄZKOVÉHO VZŤAHU

ŽALOBA O NÁHRADU ŠKODY SPÔSOBENEJ NESPLNENÍM POVINNOSTI ZO ZÁVÄZKOVÉHO VZŤAHU (§ 373 a nasl. Obchod. Zák.) mestskému súdu v [   ] (presná adresa súdu) Žalobca: [   ] a.s., [   ], [   ] zastúpený JUDr. [   ], advokátkou, [   ], [   ], IČO: [   ] Žalovaný: [   ] a.s., [   ], [   ], IČO: [   ] [...]

By | október 13th, 2014|Žaloby|0 Comments

ŽALOBA O NÁHRADU ŠKODY

ŽALOBA O NÁHRADU ŠKODY (§ 368 ods. 3, § 540 ods. 2 obch. Zák.) Okresnému súdu v [   ] (presná adresa súdu) Žalobca: [   ], živnostník, [   ] - názov firmy, [   ], [   ] IČO: [   ], Žalovaný: [   ], s.r.o., [   ], [   ] IČO: [   ] D v o j m o [...]

By | október 13th, 2014|Žaloby|0 Comments

ŽALOBA NA PLNENIE ZÁVÄZKU Z KÚPNEJ ZMLUVY

ŽALOBA NA PLNENIE ZÁVÄZKU Z KÚPNEJ ZMLUVY (§ 411 obch. Zák.) Krajskému súdu v [   ] (presná adresa súdu) Žalobca: [   ], spol. s r.o., [   ], [   ] IČO: [   ], Žalovaný: [   ] a.s., [   ], [   ] IČO: [   ], o plnenie záväzku z kúpnej zmluvy D v o j m o [...]

By | október 13th, 2014|Žaloby|0 Comments

ŽALOBA NA ZVÝŠENIE CENY ZA DIELO

ŽALOBA NA ZVÝŠENIE CENY ZA DIELO (podľa § 547 ods. 2 obch. zák.) Mestský súd v [   ] [   ] PSČ [   ] [   ] Žalobca: [   ], sp, [   ], [   ], PSČ [   ] zastúpený JUDr. [   ], Advokátom, so sídlom [   ], [   ] . . . . . . . . [...]

By | október 8th, 2014|Žaloby|0 Comments

ŽALOBA O ZAPLATENIE ZMLUVNEJ POKUTY

ŽALOBA O ZAPLATENIE ZMLUVNEJ POKUTY (§ 544 a nasl. Oz, § 300 a nasl. Obch. Zák.) Obvodnému súdu [   ] [   ] [   ] Žalobca: [   ], s.r.o., [   ], [   ], IČO: [   ] Žalovaný: [   ], s.r.o., [   ], [   ], IČO: [   ] D v o j m o o zaplatení EUR [...]

By | október 8th, 2014|Žaloby|0 Comments