Zadarmo vzory zmlúv, dohôd a životopisov|info@evzor.sk
/Plné moci

Vzor plnej moci

PLNÁ MOC

PLNÁ MOC (§ 14 zák. Práce) Splnomocňujem týmto advokáta JUDr. [ ], Bytom [ ], [ ], aby nás zastupoval v občianskom súdnom konaní vedenom na Okresnom súde v [ ] pod sp. zn. [ ]. V [ ] dňa [ ] ... ............. podpis [ ] a.s. so sídlom v [ ], [ ]

By | október 1st, 2014|Plné moci|0 Comments

POVERENIE

POVERENIE (§ 9 zák. Práce) Poverujeme svojho zamestnanca [ ], bytom [ ], [ ], vedúceho odbytu, aby našim menom konal v právnej veci vedenej na Okresnom súde v [ ] pod sp. zn. [ ]. V [ ] dňa [ ] ... ................ Podpis [ ] a.s. so sídlom v [ ], [ ]

By | október 1st, 2014|Plné moci|0 Comments

SPLNOMOCNENIE NA PRIJATIE MZDY INOU OSOBOU

SPLNOMOCNENIE NA PRIJATIE MZDY INOU OSOBOU (§ 11 zák. Č. 1/1992 Zb.) Názov spoločnosti [ ] so sídlom [ ] Vec: Splnomocnenie na prijatie mzdy inou osobou Zmocňujem týmto svojho syna [ ], nar. [ ], bytom v [ ], aby za mňa prevzal výplatu mzdy za mesiac [ ] dňa [ ]. K výplate [...]

By | september 24th, 2014|Plné moci|0 Comments