Zadarmo vzory zmlúv, dohôd a životopisov|info@evzor.sk
/Nezaradené

ROZHODNUTIE O SCHVÁLENÍ SPRÁVY O PRIEBEHU LIKVIDÁCIE OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI A NÁVRHU NA ROZDELENIE LIKVIDAČNÉHO ZOSTATKU

ROZHODNUTIE O SCHVÁLENÍ SPRÁVY O PRIEBEHU LIKVIDÁCIE OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI A NÁVRHU NA ROZDELENIE LIKVIDAČNÉHO ZOSTATKU Rozhodnutie o schválení správy o priebehu likvidácie obchodnej spoločnosti [ ]. a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku Spoločníci spoločnosti [ ]. 1. [ ], bytom [ ], [ ] 2. [ ], bytom [ ], [ ] 3. [ ], [...]

By | október 6th, 2014|Nezaradené|0 Comments

PLATOVÝ VÝMER ZAMESTNANCOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY

PLATOVÝ VÝMER ZAMESTNANCOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY V [ ] dňa [ ] Podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 253/1992 Zb. O platových pomeroch zamestnancov orgánov štátnej správy, niektorých ďalších orgánov a obcí, vydaného v nadväznosti na ustanovenie § 23 ods. 1 zákona č. 143/1992 Zb., V znení neskorších predpisov , stanovím Vám za výkon práce dohodnuté [...]

By | september 23rd, 2014|Nezaradené|0 Comments

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY (§ 597 obč. Zák.) Meno Adresa Vec:    Odstúpenie od kúpnej zmluvy o predaji bicykla Dňa [ ] som s Vami uzatvoril kúpnu zmluvu, podľa ktorej ste mi predal modrý bicykel značky [ ], rok výroby [ ],, č. [ ] za finančnú čiastku [ ] EUR (slovom [ ] Eur). [...]

By | september 10th, 2014|Nezaradené, Zmluvy|0 Comments

UZNANIE DLHU

UZNANIE DLHU (§ 558 Občiansky zákonník)   Dolu podpísaný: [ ], R.č .: [ ], OP .: [ ], bydlisko [] som si dňa [ ] požičal finančnú čiastku v hodnote [ ] od: [ ], R.č .: [ ], OP .: [ ], bydlisko [ ] Vyhlasujú, že finančnú čiastku [ ] (slovom [ [...]

By | september 10th, 2014|Nezaradené|0 Comments

VYHLÁSENIE RUČITEĽA

VYHLÁSENIE RUČITEĽA   (§ 546 Občiansky zákonník) [ ], Rodné číslo [ ], trvale bytom [ ] má podľa zmluvy o pôžičke zo dňa [ ] pohľadávku na zaplatenie finančnej čiastky v hodnote [ ] EUR (slovom [ ] Eur ) proti [ ], rodné číslo [ ], trvale bytom [ ]. Termín splatenia pohľadávky je do [...]

By | september 10th, 2014|Nezaradené|0 Comments

POUKÁŽKA

POUKÁŽKA (§ 535 Občiansky zákonník) [ ], r.č .: [ ], bytom, má podľa kúpnej zmluvy zo dňa [ ] pohľadávku na zaplatenie kúpnej ceny [ ] EUR voči [ ], r. č .: [ ] bytom [ ]. Pohľadávka je splatná do [ ]. [ ] Mal podľa zmluvy o pôžičke zo dňa [] [...]

By | september 9th, 2014|Nezaradené|0 Comments

SŤAŽNOSŤ NA URČENIE VLASTNÍCTVA ZÍSKANÉHO VYDRŽANÍM

SŤAŽNOSŤ NA URČENIE VLASTNÍCTVA ZÍSKANÉHO VYDRŽANÍM (§ 134 obč. Zák.)                                                                                                  Adresa Okresného súdu   Žalobca: [ ], r. č. [], č.op. [ ], Bytom [ ] Žalovaný: [ ], r. č. [], č.op. [ ], Bytom [ ] o určenie vlastníctva k chate č. [ ] v [ ], okres [ ] I. Na [...]

By | september 9th, 2014|Nezaradené|0 Comments

MZDOVÝ VÝMER

MZDOVÝ VÝMER     Zamestnanec : ... Nar.: ...                                                                 r.č. ... Č.OP : ... Bydlisko : ...     Druh práce (funkcia): ...   Zamestnávateľ a zamestnanec si touto dohodou dojednávajú zmluvnú mzdu : ...   Všetky ostatné vzťahy medzi zamestancom a zamestnávateľom.sú upravované Zákonníkom práce a pracovnou zmluvou zo dňa : ...   Tarifná [...]

By | september 4th, 2014|Nezaradené|0 Comments

ŠTATÚT NADÁCIE

ŠTATÚT NADÁCIE (§ 4 zákona ć. 227/1997 Zb.) § 314 89/2012 Zb. Zákon občiansky zákonník [        ] r. ć .: [        ], trvale bytom [        ], obec [        ] [        ], r. ć .: [        ], trvale bytom [        ], [...]

By | august 31st, 2014|Nezaradené|2 komentáre

STANOVY ZDRUŽENIA

STANOVY ZDRUŽENIA "[        ]" (zák. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov) Čl. I. Úvodné ustanovenie Združenie [        ] (ďalej len združenie) zakladajú jeho členovia podľa zákona č. 83/1990 Zb. O združovaní občanov v znení neskorších predpisov, a je právnickou osobou. Čl. II. Názov združenia Názov [...]

By | august 29th, 2014|Nezaradené|126 komentárov

STANOVY ZÁUJMOVÉHO ZDRUŽENIA PRÁVNICKÝCH OSÔB

STANOVY ZÁUJMOVÉHO ZDRUŽENIA PRÁVNICKÝCH OSÔB (§ 20h obč. Zák.) § 66 zák. č. 304/2013 Zb. Stanovy "[]" I. Názov a sídlo Názov: [        ] - záujmové združenie (ďalej len združenie) Sídlo: [        ], [        ], PSČ: [        ]. II. Predmet činnosti Predmetom činnosti [...]

By | august 28th, 2014|Nezaradené|2 komentáre