Zadarmo vzory zmlúv, dohôd a životopisov|info@evzor.sk
/Návrhy

Návrhy pre rozvod , návrh na platobný rozkaz

NÁVRH NA ZVERENIE MALOLETÉHO DIEŤAŤA DO SPOLOČNEJ VÝCHOVY RODIČOV

NÁVRH NA ZVERENIE MALOLETÉHO DIEŤAŤA DO SPOLOČNEJ VÝCHOVY RODIČOV (§ 26 ods. 2 zák. O rod.)     Adresa Okresného súdu [   ] matka: [   ], r.č. [   ], bydlisko [   ] otec: [   ], r.č. [   ], bydlisko [   ] Návrh matky na úpravu výchovy a výživy maloletých detí [   ], narodený [   ] [...]

By | október 23rd, 2014|Návrhy|0 Comments

NÁVRH NA ROZHODNUTIE PODĽA UST. § 107a ods. 1 Osp

NÁVRH NA ROZHODNUTIE PODĽA UST.  § 107a ods. 1 Osp Mestskému súd v [   ] (presná adresa súd) doporučene Ku spis. zn. [   ] Žalobca: [   ], spol. s r.o., so sídlom [   ], [   ], zastúpený JUDr. [   ], Advokát, AK So sídlom [   ], [   ] Žalovaný: [   ] spol. s r.o., so sídlom [...]

By | október 16th, 2014|Návrhy|0 Comments

NÁVRH NA ČIASTOČNÉ OSLOBODENIE OD SÚDNYCH POPLATKOV

NÁVRH NA ČIASTOČNÉ OSLOBODENIE OD SÚDNYCH POPLATKOV Mestskému súdu v [   ] (presná adresa súdu) doporučene Ku spis. zn. [   ] Žalobca: [   ], podnikateľ, bytom [   ], [   ] Žalovaný: [   ] spol. s r.o., so sídlom [   ], [   ] o zaplatení EUR [   ] - s príslušenstvom Návrh na čiastočné oslobodenie od [...]

By | október 15th, 2014|Návrhy|0 Comments

NÁVRH ŽALOBCU NA VSTUP VEDĽAJŠÍCH ÚČASTNÍKOV DO KONANIA

NÁVRH ŽALOBCU NA VSTUP VEDĽAJŠÍCH ÚČASTNÍKOV DO KONANIA Mestský súd v [   ] (presná adresa súdu) doporučene Ku spis. zn. [   ] Žalobca: Ing. [   ], Podnikateľ, bytom v [   ] [   ], zastúpený: JUDr. [   ], Advokát, so sídlom [   ], [   ] Žalovaný: [   ], spol. s r.o., [   ], [   ] žaloba [...]

By | október 15th, 2014|Návrhy|0 Comments

NÁVRH NA ZÁMENU ÚČASTNÍKOV

NÁVRH NA ZÁMENU ÚČASTNÍKOV Mestský súd v [   ] (presná adresa súdu) doporučene ku spis. zn. [   ] Žalobca: [   ], spol. s r.o. so sídlom v [   ], [   ] zastúpený: JUDr. [   ], Advokátom AK so sídlom [   ] [   ] Žalovaný: [   ], spol. s r.o. so sídlom v [   ], [ [...]

By | október 15th, 2014|Návrhy|0 Comments

NÁVRH NA VYLÚČENIE SPOLOČNÍKA ZO SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM

NÁVRH NA VYLÚČENIE SPOLOČNÍKA ZO SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM Mestský súd v [   ] (presná adresa súdu) doporučene Žalobca: [   ], spol. s r.o., [   ], [   ], IČO: [   ], zastúpený JUDr. [   ], advokátom, so sídlom [   ], [   ] Žalovaný: [   ], [   ], [   ], spoločník obchodnej spoločnosti [   ], spol. [...]

By | október 15th, 2014|Návrhy|0 Comments

NÁVRH NA ODOBRATIE POVERENIA OBCHODNÝM VEDENÍM VEREJNEJ OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI

NÁVRH NA ODOBRATIE POVERENIA OBCHODNÝM VEDENÍM VEREJNEJ OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI Mestský súd v [   ] (presná adresa súdu) doporučene Žalobca: [   ], spoločník v.o.s. [   ], bytom v [   ], [   ], zastúpený: JUDr. [   ], advokátom, so sídlom [   ], [   ] Žalovaný: [   ], bytom [   ] čp. [   ], poverený obchodným vedením v.o.s. [...]

By | október 15th, 2014|Návrhy|0 Comments

NÁVRH NA VYSLOVENIE NEPLATNOSTI MANŽELSTVA

NÁVRH NA VYSLOVENIE NEPLATNOSTI MANŽELSTVA (§ 14 ods. 5 zák. O rod.)   Okresnému súdu v [   ] Žalobkyňa: [   ], rodné číslo [   ], bydlisko [   ] Žalovaný: [   ], rodné číslo [   ], bydlisko [   ]     na neplatnosť manželstva a) Manželstvo zhora uvedených účastníkov bolo uzavreté dňa [   ] pred Mestským [...]

By | október 15th, 2014|Návrhy|0 Comments

NÁVRH NA ROZVOD MANŽELSTVA – Nesporný, dohodnutý rozvod

NÁVRH NA ROZVOD MANŽELSTVA  Nesporný, dohodnutý rozvod (§ 24a zák. O rod.)   Okresnému súdu v [   ] Žalobca: [   ], r.č. [   ], Bydlisko [   ] Žalovaná: [   ], r.č. [   ], Bydlisko [   ] Návrh na rozvod manželstva A) Naše manželstvo bolo uzavreté dňa [   ] pred [   ] v [   ]. Obaja sme [...]

By | október 15th, 2014|Návrhy|0 Comments

NÁVRH NA ROZVOD BEZDETNÉHO MANŽELSTVA

NÁVRH NA ROZVOD BEZDETNÉHO MANŽELSTVA (§ 24 a § 25 zák. O rod.)   Adresa Okresného súdu [   ] Žalobca: [   ], r.č. [   ], bydlisko [   ] Žalovaná: [   ], r.č. [   ], bydlisko [   ]   návrh na rozvod manželstva I. Naše manželstvo bolo uzavreté dňa [   ] pred Mestským úradom v [ [...]

By | október 14th, 2014|Návrhy|0 Comments

NÁVRH NA ROZVOD MANŽELSTVA

NÁVRH NA ROZVOD MANŽELSTVA (§ 24 zák. O rod.)   Adresa Okresného súdu [   ] Žalobca: [   ], r.č. [   ], bydlisko [   ] Žalovaná: [   ], r.č. [   ], bydlisko [   ] žiadosť o rozvod manželstva I. Ja [   ] som dňa [   ] uzavrel manželstvo s odporkyňou pred [   ] v [   ]. [...]

By | október 13th, 2014|Návrhy|0 Comments

NÁVRH NA POVOLENIE UZAVRIEŤ MANŽELSTVO

NÁVRH NA POVOLENIE UZAVRIEŤ MANŽELSTVO (§ 13 ods. 1 zák. o rod.)   Okresnému súdu v [   ] [   ], narodená [   ], bytom [   ] študentka VEC: Návrh na povolenie uzavrieť manželstvo I. Ja [   ] som študentkou tretieho ročníka Strednej priemyselnej školy odevnej v [   ]. Bývam spoločne so svojimi rodičmi v byte [...]

By | október 13th, 2014|Návrhy|0 Comments

NÁVRH NA UMORENIE LISTÍN

NÁVRH NA UMORENIE LISTÍN (§ 185i a nasledujúce o. s. r.)   Adresa Okresného súdu [   ] Navrhovateľ: [   ],, r.č .: [   ], č.op .: [   ], trvale bytom [   ] Ďalší známy účastník konania: Meno a adresa firmy [   ] IČO: [   ] zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v [   ], [...]

By | október 13th, 2014|Návrhy|0 Comments

NÁVRH NA ZRUŠENIE OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI

NÁVRH NA ZRUŠENIE OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI (podľa § 152 obch. zák.) Mestský súd v [   ] pracovisko [   ] [   ] PSČ [   ] [   ] Navrhovateľ: [   ], r.č. [   ], Bytom [   ], [   ] Odporkyňa: [   ] spol. s r.o., IČ: [   ], so sídlom [   ], [   ] Návrh na zrušenie obchodnej [...]

By | október 7th, 2014|Návrhy|0 Comments

NÁVRH NA ZRUŠENIE OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI SÚDOM

NÁVRH NA ZRUŠENIE OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI SÚDOM [ § 68 ods. 6 písm. c) obch. zák.] (viac info, poplatky a postup: likvidácia, odkúpenie sro, zrušenie sro) Mestský súd v [   ] [   ] PSČ [   ] [   ] Navrhovateľ: [   ], [   ] Odporkyňa: [   ], sro, [   ], [   ], PSČ [   ] o zrušení [...]

By | október 7th, 2014|Návrhy|0 Comments

NÁVRH NA ZÁPIS FYZICKEJ OSOBY DO OBCHODNÉHO REGISTRA

NÁVRH NA ZÁPIS FYZICKEJ OSOBY DO OBCHODNÉHO REGISTRA Mestský súd v [ ] oddelenie obchodného registra [ ] PSČ [ ] [ ]  Bratislava Vec: Návrh na zápis [ ] do obchodného registra Podľa ustanovenia § 3 ods. 2 obch. zák. žiadam o zápis do obchodného registra a n a v r h u j [...]

By | október 6th, 2014|Návrhy|0 Comments

NÁVRH NA ZMENU ZÁPISU V OBCHODNOM REGISTRI

NÁVRH NA ZMENU ZÁPISU V OBCHODNOM REGISTRI Mestský súd v [ ] oddelenie obchodného registra [ ] PSČ [ ] [ ] Vec: návrh na zmenu zápisu spoločnosti [ ]. zapísané v oddieli. . . . vložka. . . . . . . . . obchodného registra Dohodou z. . . . . . . [...]

By | október 6th, 2014|Návrhy|0 Comments

OZNÁMENIE O ZASTAVENÍ MESAČNÉHO DÔCHODKU

OZNÁMENIE O ZASTAVENÍ MESAČNÉHO DÔCHODKU (§ 202 zák. Práce) [ ], robotník, bytom [ ], [ ] Vec: Oznámenie o zastavení výplaty mesačného dôchodku poskytovaného zamestnávateľom V dôsledku pracovného úrazu, ktorý ste utrpel dňa [ ], sme Vám poskytovali náhradu za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti formou mesačného dôchodku vo výške [ ], [...]

By | október 1st, 2014|Návrhy|0 Comments

ŽIADOSŤ O ZAPLATENIE NÁHRADY MZDY ZA DOBU ČERPANIA NÁHRADNÉHO VOĽNA

ŽIADOSŤ O ZAPLATENIE NÁHRADY MZDY ZA DOBU ČERPANIA NÁHRADNÉHO VOĽNA (§ 6 zák. Č. 1/1992 Zb.) Názov spoločnosti [ ], sídlo [ ] Vec: Žiadosť o zaplatenie náhrady mzdy za dobu čerpania náhradného voľna Po dohode so zamestnávateľom som pracoval vo sviatočných dňoch [ ]. Za tieto dni som dostal dosiahnutú mzdu aj náhradné voľno. [...]

By | september 24th, 2014|Návrhy|0 Comments