Zadarmo vzory zmlúv, dohôd a životopisov|info@evzor.sk
/Listy

Vzory listov

ZMENA PRIEZVISKA PO ROZVODE

ZMENA PRIEZVISKA PO ROZVODE (§ 29 zák. O rod.)   Adresa Mestského úradu [   ] Oznámenie o zmene priezviska Dňa [   ] som uzavrela sobáš s [   ], narodený [   ] (rodné číslo [   ]) pred bývalým Mestským národným výborom v [   ] a prijala som jeho priezvisko. Naše manželstvo bolo rozvedené rozsudkom Okresného súdu [...]

By | október 15th, 2014|Listy|0 Comments

OZNÁMENIA PREVODCU O PREVODE ČLENSTVA V DRUŽSTVE SO SÚHLASOM NADOBÚDATEĽOV

OZNÁMENIA PREVODCU O PREVODE ČLENSTVA V DRUŽSTVE SO SÚHLASOM NADOBÚDATEĽOV (§ 230 Obchodný zákonník)   Stavebné bytové družstvo [   ] IČ: [   ] Adresa [   ] Vec: Oznámenie o prevode členstva v družstve vrátane súhlasu nadobúdateľov V prílohe predkladáme zmluvu o prevode členstva v družstve z [   ] uzavretú podľa § 230 Obchodného zákonníka, [...]

By | október 13th, 2014|Listy|0 Comments

UZNANIE ZÁVÄZKU NA NÁHRADU ŠKODY

UZNANIE ZÁVÄZKU NA NÁHRADU ŠKODY (§ 185 Zákonník práce) Meno a adresa firmy [   ] Vec: Uznanie záväzku na náhradu škody Ja, [   ] pracujem u Vašej spoločnosti [   ] na pracovnej pozícii Skladník podľa pracovnej zmluvy podpísanej dňa [   ]. V rovnaký deň som prevzal tiež hmotnú zodpovednosť na základe dohôd. Pri inventúre vykonanej [...]

By | október 8th, 2014|Listy|0 Comments

OZNÁMENIE ZAMESTNÁVATEĽA O VÝŠKE NÁHRADY ŠKODY

OZNÁMENIE ZAMESTNÁVATEĽA O VÝŠKE NÁHRADY ŠKODY (§ 185 Zákonník práce)   [ ] bytom [ ] Robotník Vec: Oznámenie o výške požadovanej náhrady škody U našej spoločnosti [ ] pracujete na pracovnej pozícii Sklársky robotník. V smene dňa [ ] ste svojou neopatrnosťou a nepozornosťou vyrobil celkom 5 chybných výrobkov - váz, ktoré boli predané [...]

By | október 8th, 2014|Listy|0 Comments

ŽIADOSŤ ZAMESTNÁVATEĽA O NÁHRADU ŠKODY

ŽIADOSŤ ZAMESTNÁVATEĽA O NÁHRADU ŠKODY (§ 185 zák. Práce)   [   ], r.č. [   ], bytom [   ] skladník Vec: ŽIADOSŤ O NÁHRADU ŠKODY Na základe pracovnej zmluvy zo dňa [   ] pracujete v sklade sklárskych výrobkov v [   ] na pracovnej pozícii [   ]. Dňom nástupu do tejto práce ste tiež podpísal dohodu o [...]

By | október 7th, 2014|Listy|0 Comments

POTVRDENIE O PREVZATÍ ZVERENÝCH PREDMETOV

POTVRDENIE O PREVZATÍ ZVERENÝCH PREDMETOV (§ 178 Zákonník práce)   Podľa pracovnej zmluvy podpísanej dňa [ ] pracuje [ ], r.č. [ ], trvale bytom [ ] u spoločnosti [ ] so sídlom [ ], na pracovnú pozíciu robotník-sklár. [ ] potvrdzuje, že dnešným dňom prevzal elektrickú brúsku skla, ktorú potrebuje pre výkon práce. V [...]

By | október 6th, 2014|Listy|0 Comments

OZNÁMENIE O ODSTÚPENÍ OD DOHODY O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI

OZNÁMENIE O ODSTÚPENÍ OD DOHODY O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI (§ 177 zák. Práce)   Meno a adresa firmy [ ] Vec: OZNÁMENIE O ODSTÚPENÍ OD DOHODY O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI Od [ ] som nastúpila do Vašej spoločnosti na predajňu sklárskych výrobkov v [ ] na pracovnej pozícii pokladničná. Dňa [ ] a opakovane dňa [ ] [...]

By | október 6th, 2014|Listy|0 Comments

ŽIADOSŤ HMOTNE ZODPOVEDNÉHO ZAMESTNANCA O VYKONANIE INVENTÚRY

ŽIADOSŤ HMOTNE ZODPOVEDNÉHO ZAMESTNANCA O VYKONANIE INVENTÚRY (§ 31 nar. Vl. Č. 108/1994 Zb.) Meno a adresa firmy [ ]     Vec: Žiadosť o vykonanie inventarizácie Od dátumu [ ] nastupujem na pracovisko, kde pracujú zamestnanci so spoločnou hmotnou zodpovednosťou. Z týchto dôvodov žiadam o vykonanie inventarizácie na predajni sklárskych výrobkov v [ ]. [...]

By | október 2nd, 2014|Listy|0 Comments

OZNÁMENIE ZAMESTNANCA, ŽE NEMÁ VYTVORENÉ POTREBNÉ PRACOVNÉ PODMIENKY

OZNÁMENIE ZAMESTNANCA, ŽE NEMÁ VYTVORENÉ POTREBNÉ PRACOVNÉ PODMIENKY (§ 171 Zákonník práce)   [ ], r.č. [ ], bytom, [ ] Vedúci predajne   Vec: OZNÁMENIE, ŽE NEMÁTE VYTVORENÉ POTREBNÉ PRACOVNÉ PODMIENKY Dňa [ ] som uzavrela spoločne s ďalšími kolegom dohodu o spoločnej hmotnej zodpovednosti. Asi od dátumu [ ] dochádza na pokladni, kde pracujem, k [...]

By | október 2nd, 2014|Listy|0 Comments

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PRACOVNÉHO VOĽNA BEZ NÁHRADY MZDY

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PRACOVNÉHO VOĽNA BEZ NÁHRADY MZDY (§ 128 Zákonník práce)   Meno a adresa firmy [ ] vec: ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PRACOVNÉHO VOĽNA BEZ NÁHRADY MZDY Môj manžel [] utrpel vážny úraz a teraz sa nachádza na kúpeľnej liečbe, ktorú mu odporučil lekár v rámci rehabilitácie v dĺžke jedného mesiaca. Jeho ošetrujúci lekár [...]

By | október 2nd, 2014|Listy|0 Comments

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PRACOVNÉHO VOĽNA S NÁHRADOU MZDY

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PRACOVNÉHO VOĽNA S NÁHRADOU MZDY (§ 128 Zákonník práce)   Meno a adresa firmy [ ] VEC: Žiadosť o poskytnutie pracovného voľna s náhradou mzdy Vaša spoločnosť [ ] so mnou rozviazala pracovný pomer z dôvodov organizačných zmien podľa ustanovenia § 46 ods. 1 písm. a) ZP. lebo mna nemôžete po skončení [...]

By | október 2nd, 2014|Listy|0 Comments

ŽIADOSŤ O ZAPLATENIE NÁHRADY MZDY PRI PREKÁŽKE V PRÁCI

ŽIADOSŤ O ZAPLATENIE NÁHRADY MZDY PRI PREKÁŽKE V PRÁCI (§ 128 Zákonník práce)   Meno a adresa spoločnosti [ ] VEC: Žiadosť o zaplatenie náhrady mzdy pri prekážke v práci U Vašej spoločnosti [ ] pracujem na základe pracovnej zmluvy zo dňa [ ] na pracovnej pozícii Robotník-sklár. Dňa [ ] zomrela moja družka [ [...]

By | október 2nd, 2014|Listy|0 Comments

ŽIADOSŤ RUČITEĽA VOČI ZAMESTNANCOVI O NÁHRADU ZA PLNENIE POSKYTNUTÉ ZAMESTNÁVATEĽOVI

ŽIADOSŤ RUČITEĽA VOČI ZAMESTNANCOVI O NÁHRADU ZA PLNENIE POSKYTNUTÉ ZAMESTNÁVATEĽOVI (§ 247 zák. Práce) [ ], bytom v [ ], [ ] Vec: Žiadosť ručiteľa o náhradu plnenia poskytnutého zamestnávateľovi Písomným vyhlásením z [ ] som ako ručiteľ pristúpil k Tvojej povinnosti vo výške [ ], - EUR z dôvodu náhrady škody na zverených hodnotách, [...]

By | október 1st, 2014|Listy|0 Comments

ŽIADOSŤ RUČITEĽOVI O USPOKOJENIE NÁROKU ZAMESTNÁVATEĽA

ŽIADOSŤ RUČITEĽOVI O USPOKOJENIE NÁROKU ZAMESTNÁVATEĽA (§ 247 zák. Práce) [ ], bytom v [ ], [ ] Vec: Žiadosť o uspokojenie nároku zamestnávateľa Písomným vyhlásením z [ ] ste ako ručiteľ pristúpil k povinnosti Vášho brata [ ], bytom v [ ], [ ], ktorý dlhuje našej spoločnosti čiastku [ ], - EUR z [...]

By | október 1st, 2014|Listy|0 Comments

ŽIADOSŤ O NÁHRADU ŠKODY NA ODLOŽENEJ VECI

ŽIADOSŤ O NÁHRADU ŠKODY NA ODLOŽENEJ VECI (§ 204 zák. Práce) [ ] a.s. so sídlom v [ ], [ ] Vec: Žiadosť o náhradu škody vzniknutej stratou odloženej veci   Pracujem u Vašej spoločnosti v pracovnom pomere ako robotník. Dňa [ ] som na určené miesto v skrini v dielni odložil vrchný kabát tmavomodrej [...]

By | október 1st, 2014|Listy|0 Comments

OZNÁMENIA ZAMESTNÁVATEĽOVI, ŽE TRVÁ NA TOM, ABZ ZAMESTNANEC ĎALEJ KONAL SVOJU PRÁCU

OZNÁMENIA ZAMESTNÁVATEĽOVI, ŽE TRVÁ NA TOM, ABZ ZAMESTNANEC ĎALEJ KONAL SVOJU PRÁCU (§ 62 Zákonník práce) [ ], r.č. [ ], Bytom [ ] VEC: Oznámenie zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby zamestnanec ďalej konal svoju prácu U firmy [ ] pracujete na základe pracovnej zmluvy podpísanej dňa [ ] na pracovnej pozícii Robotník-sklár. Dňa [...]

By | september 30th, 2014|Listy|0 Comments

OZNÁMENIE ZAMESTNANCA, ŽE TRVÁ NA ĎALŠOM ZAMESTNÁVANÍ

OZNÁMENIE ZAMESTNANCA, ŽE TRVÁ NA ĎALŠOM ZAMESTNÁVANÍ (§ 61 Zákonník práce) Meno a adresa firmy [ ] Vec: Oznámenie, že trvám na ďalšom zamestnávaní Na základe pracovnej zmluvy zo dňa [ ] pracujem u Vašej firmy [] na pracovnej pozícii robotník-sklár. Dňa [ ] mne bola doručená výpoveď s odôvodnením, že nespĺňam požiadavky kladené na [...]

By | september 30th, 2014|Listy|0 Comments

ZRUŠENIE PRACOVNÉHO POMERU ZAMESTNANCOM V SKÚŠOBNEJ DOBE

ZRUŠENIE PRACOVNÉHO POMERU ZAMESTNANCOM V SKÚŠOBNEJ DOBE (§ 58 Zákonník práce)   Meno a adresa firmy [ ] Vec: Zrušenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe Na základe pracovnej zmluvy zo dňa [ ] pracujem vo firme [ ] na pracovnej pozícii robotník-sklár. V pracovnej zmluve som dojednal skúšobnú dobu v trvaní troch mesiacov. Oznamujem Vám, [...]

By | september 30th, 2014|Listy|0 Comments

OKAMŽITÉ ZRUŠENIE PRACOVNÉHO POMERU ZAMESTNÁVATEĽOM

OKAMŽITÉ ZRUŠENIE PRACOVNÉHO POMERU ZAMESTNÁVATEĽOM (§ 53 Zákonník práce) [ ], bytom [ ] robotník-sklár Vec: Okamžité zrušenie pracovného pomeru V našej spoločnosti pracujete na pracovnej pozícii [ ] na základe pracovnej zmluvy podpísanej [ ]. V dôsledku spáchania trestného činu krádeže, ktorého ste sa dopustil v súvislosti s plnením pracovných úloh v sklade sklárskej [...]

By | september 30th, 2014|Listy|0 Comments

OKAMŽITÉ ZRUŠENIE PRACOVNÉHO POMERU ZAMESTNANCOM

OKAMŽITÉ ZRUŠENIE PRACOVNÉHO POMERU ZAMESTNANCOM (§ 54 Zákonník práce)   Meno a adresa firmy [ ] VEC: Okamžité zrušenie pracovného pomeru Ja [ ] pracujem v spoločnosti [ ] na základe pracovnej zmluvy zo dňa [ ] na pracovnej pozícii robotník-sklár. Dňa [ ] som Vám odovzdal lekársky posudok z [ ], podľa ktorého nemôžem [...]

By | september 30th, 2014|Listy|0 Comments

ŽIADOSŤ O ODŠKODNENIE PRACOVNÉHO ÚRAZU

ŽIADOSŤ O ODŠKODNENIE PRACOVNÉHO ÚRAZU (§ 190 zák. Práce) [ ] a.s. so sídlom v [ ], [ ] Vec: Žiadosť o odškodnenie pracovného úrazu Pracujem u Vašej spoločnosti podľa pracovnej zmluvy ako sklársky robotník. Dňa [ ] som na vlhkej podlahe v dielni pri zdvíhaní vrecia s farbivom pošmykol a poranil si pravú nohu. [...]

By | september 30th, 2014|Listy|0 Comments

ŽIADOSŤ O ZAPLATENIE ODSTUPNÉHO

ŽIADOSŤ O ZAPLATENIE ODSTUPNÉHO (§ 60a zák. Práce)   Meno a adresa firmy VEC: ˇŽiadosť o zaplatenie odstupného Ku dňu [ ] ste so mnou rozviazali pracovný pomer výpoveďou z dôvodov podľa § 46 ods. 1 písm. a) ZP. Keďže sa tak stalo z dôvodov organizačných zmien, vznikol mi nárok na vyplatenie odstupného vo výške dvojnásobku [...]

By | september 30th, 2014|Listy|0 Comments

VÝPOVEĎ ZAMESTNÁVATEĽA Z DÔVODOV ORGANIZAČNÝCH ZMIEN

VÝPOVEĎ ZAMESTNÁVATEĽA Z DÔVODOV ORGANIZAČNÝCH ZMIEN (§ 46 ods. 1 písm. A) - c) Zákonník práce)   Meno a adresa [ ]   Vec: Rozviazanie pracovného pomeru výpoveďou U našej spoločnosti pracujete na pracovnej pozícii Vedúci skladu na základe pracovnej zmluvy podpísanej dňa [ ]. Ku dňu [ ] dochádza v našej spoločnosti k dôležitým [...]

By | september 30th, 2014|Listy|0 Comments

VÝPOVEĎ ZAMESTNÁVATEĽOM

VÝPOVEĎ ZAMESTNÁVATEĽOM (§ 46 zák. Práce)   [ ], r.č. [ ], bytom [ ] robotník-sklár   vec: ROZVIAZANIA PRACOVNÉHO POMERU VÝPOVEĎOU Pracujete v našej spoločnosti na základe pracovnej zmluvy zo dňa [ ] na pracovnej pozícii robotník-sklár. Dňa [ ] Vás pristihol nadriadený zamestnanec pri pokuse odcudziť zo skladu elektromer v celkovo hodnote [] [...]

By | september 30th, 2014|Listy|0 Comments

VÝPOVEĎ ZAMESTNANCA

VÝPOVEĎ ZAMESTNANCA (§ 51 Zákonník práce)     Adresa firmy [ ] Vec: Rozviazanie pracovného pomeru výpoveďou Ja [ ] pracujem vo firme na pracovnej pozíciu robotník-sklár, na základe pracovnej zmluvy podpísanej dňa [ ]. V súvislosti s uvažovaným odchodom do starobného dôchodku som požiadal svojho zamestnávateľa o rozviazanie pracovného pomeru dohodou ku dňu [ [...]

By | september 30th, 2014|Listy|0 Comments