Zadarmo vzory zmlúv, dohôd a životopisov|info@evzor.sk
/admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 354 blog entries.

NÁVRH NA ZVERENIE MALOLETÉHO DIEŤAŤA DO SPOLOČNEJ VÝCHOVY RODIČOV

NÁVRH NA ZVERENIE MALOLETÉHO DIEŤAŤA DO SPOLOČNEJ VÝCHOVY RODIČOV (§ 26 ods. 2 zák. O rod.)     Adresa Okresného súdu [   ] matka: [   ], r.č. [   ], bydlisko [   ] otec: [   ], r.č. [   ], bydlisko [   ] Návrh matky na úpravu výchovy a výživy maloletých detí [   ], narodený [   ] [...]

By | október 23rd, 2014|Návrhy|0 Comments

ŽALOBA O ZRUŠENIE VYŽIVOVACEJ POVINNOSTI VOČI ROVEDENÉMU MANŽELOVI

ŽALOBA O ZRUŠENIE VYŽIVOVACEJ POVINNOSTI VOČI ROVEDENÉMU MANŽELOVI (§ 99 ods. 2, § 92 zák. O rod.)     Adresa Okresného súdu Žalobca: [   ], r.č. [   ], č.op. [   ], bydlisko [   ] Žalovaná: [   ], r.č. [   ], č.op. [   ], bydlisko [   ] Návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti k rozvedenej manželke A. [...]

By | október 22nd, 2014|Žaloby|0 Comments

ZMLUVA O OBCHODNOM ZASTÚPENÍ

ZMLUVA O OBCHODNOM ZASTÚPENÍ (§ 652 obch. Zák.) [   ], a.s., IČO: [   ], so sídlom v [   ], [   ], zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu [   ] v oddiele [   ] vložka [   ] jej mene člen predstavenstva [   ], ako zastúpená, a pán [   ], podnikateľ, IČO: [   ], so sídlom v [...]

By | október 16th, 2014|Zmluvy|0 Comments

MANDÁTNA ZMLUVA

MANDÁTNA ZMLUVA (§ 566 obch. Zák.) [   ] a.s., IČO: [   ], so sídlom v [   ], [   ], zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu [   ] v oddiele [   ], vložka [   ], jej mene predseda predstavenstva [   ], ako mandant, a [   ], s.r.o., IČO: [   ], so sídlom v [   ], [ [...]

By | október 16th, 2014|Zmluvy|0 Comments

ZMLUVA O KÚPE PRENAJATEJ VECI

ZMLUVA O KÚPE PRENAJATEJ VECI (§ 489 obch. Zák.) [   ], spol. s r.o., IČO: [   ], so sídlom v [   ], [   ], zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu [   ] v oddiele [   ] vložka [   ], jej mene konateľ pán [   ], ako predávajúci a pán [   ], podnikateľ, IČO: [   ], [...]

By | október 16th, 2014|Zmluvy|0 Comments

NÁVRH NA ROZHODNUTIE PODĽA UST. § 107a ods. 1 Osp

NÁVRH NA ROZHODNUTIE PODĽA UST.  § 107a ods. 1 Osp Mestskému súd v [   ] (presná adresa súd) doporučene Ku spis. zn. [   ] Žalobca: [   ], spol. s r.o., so sídlom [   ], [   ], zastúpený JUDr. [   ], Advokát, AK So sídlom [   ], [   ] Žalovaný: [   ] spol. s r.o., so sídlom [...]

By | október 16th, 2014|Návrhy|0 Comments

NÁVRH NA ČIASTOČNÉ OSLOBODENIE OD SÚDNYCH POPLATKOV

NÁVRH NA ČIASTOČNÉ OSLOBODENIE OD SÚDNYCH POPLATKOV Mestskému súdu v [   ] (presná adresa súdu) doporučene Ku spis. zn. [   ] Žalobca: [   ], podnikateľ, bytom [   ], [   ] Žalovaný: [   ] spol. s r.o., so sídlom [   ], [   ] o zaplatení EUR [   ] - s príslušenstvom Návrh na čiastočné oslobodenie od [...]

By | október 15th, 2014|Návrhy|0 Comments

NÁVRH ŽALOBCU NA VSTUP VEDĽAJŠÍCH ÚČASTNÍKOV DO KONANIA

NÁVRH ŽALOBCU NA VSTUP VEDĽAJŠÍCH ÚČASTNÍKOV DO KONANIA Mestský súd v [   ] (presná adresa súdu) doporučene Ku spis. zn. [   ] Žalobca: Ing. [   ], Podnikateľ, bytom v [   ] [   ], zastúpený: JUDr. [   ], Advokát, so sídlom [   ], [   ] Žalovaný: [   ], spol. s r.o., [   ], [   ] žaloba [...]

By | október 15th, 2014|Návrhy|0 Comments

NÁVRH NA ZÁMENU ÚČASTNÍKOV

NÁVRH NA ZÁMENU ÚČASTNÍKOV Mestský súd v [   ] (presná adresa súdu) doporučene ku spis. zn. [   ] Žalobca: [   ], spol. s r.o. so sídlom v [   ], [   ] zastúpený: JUDr. [   ], Advokátom AK so sídlom [   ] [   ] Žalovaný: [   ], spol. s r.o. so sídlom v [   ], [ [...]

By | október 15th, 2014|Návrhy|0 Comments

ŽALOBA NA PREDAJ ZALOŽENEJ NEHNUTEĽNOSTI

ŽALOBA NA PREDAJ ZALOŽENEJ NEHNUTEĽNOSTI Obvodný súd [   ] (presná adresa súdu) doporučene Žalobca: Banka [   ] a.s., so sídlom [   ], [   ], IČO: [   ] Žalovaný: [   ], spol. s r.o., so sídlom [   ], [   ], IČO: [   ] Žaloba na predaj založenej nehnuteľnosti súdom D v o j m o s [...]

By | október 15th, 2014|Žaloby|0 Comments

VYJADRENIE K ŽALOBE SO VZÁJOMNÝM NÁVRHOMA

VYJADRENIE K TEJTO ŽALOBE SO VZÁJOMNÝM NÁVRHOMA Mestskému súdu v [   ] doporučene ku spis. zn. [   ] Žalobca: [   ], spol. s r.o., so sídlom [   ], [   ], zastúpený JUDr. [   ], advokátom, so sídlom [   ], [   ] Žalovaný: [   ], bytom [   ], [   ], zastúpený JUDr. [   ], advokátkou, so [...]

By | október 15th, 2014|Žaloby|0 Comments

NÁVRH NA VYLÚČENIE SPOLOČNÍKA ZO SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM

NÁVRH NA VYLÚČENIE SPOLOČNÍKA ZO SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM Mestský súd v [   ] (presná adresa súdu) doporučene Žalobca: [   ], spol. s r.o., [   ], [   ], IČO: [   ], zastúpený JUDr. [   ], advokátom, so sídlom [   ], [   ] Žalovaný: [   ], [   ], [   ], spoločník obchodnej spoločnosti [   ], spol. [...]

By | október 15th, 2014|Návrhy|0 Comments

NÁVRH NA ODOBRATIE POVERENIA OBCHODNÝM VEDENÍM VEREJNEJ OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI

NÁVRH NA ODOBRATIE POVERENIA OBCHODNÝM VEDENÍM VEREJNEJ OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI Mestský súd v [   ] (presná adresa súdu) doporučene Žalobca: [   ], spoločník v.o.s. [   ], bytom v [   ], [   ], zastúpený: JUDr. [   ], advokátom, so sídlom [   ], [   ] Žalovaný: [   ], bytom [   ] čp. [   ], poverený obchodným vedením v.o.s. [...]

By | október 15th, 2014|Návrhy|0 Comments

ŽALOBA NA OCHRANU OBCHODNEJ FIRMY

ŽALOBA NA OCHRANU OBCHODNEJ FIRMY Mestský súd v [   ] (presná adresa súdu) doporučene Žalobca: [   ] spol. s r.o. so sídlom v [   ], [   ] IČO: [   ] zastúpený: JUDr. [   ], advokátom so sídlom v [   ], [   ] Žalovaný: [   ], spol. s r.o. so sídlom v [   ], [   ] [...]

By | október 15th, 2014|Žaloby|0 Comments

VYJADRENIA ŽALOVANÉHO K ŽALOBE O ODSTRÁNENIE VÁD DODANÍM CHÝBAJÚCEHO TOVARU

VYJADRENIA ŽALOVANÉHO K ŽALOBE O ODSTRÁNENIE VÁD DODANÍM CHÝBAJÚCEHO TOVARU (§ 427 obch. Zák.) Krajskému súdu v [   ] (presná adresa súdu) Vyjadrenia žalovaného k žalobe spol. s r.o. [   ], [   ], [   ], z [   ] o dodanie chýbajúceho tovaru 1. Dňa [   ] sme obdržali žalobu, ktorou sa na nás žalobca [...]

By | október 15th, 2014|Žaloby|0 Comments

ŽALOBA O ODSTRÁNENIE VÁD DODANÍM CHÝBAJÚCEHO TOVARU

ŽALOBA O ODSTRÁNENIE VÁD DODANÍM CHÝBAJÚCEHO TOVARU (§ 436 ods. 1 obch. Zák.)   Krajskému súdu v [   ] (presná adresa súdu) Žalobca: [   ], spol. s r.o., so sídlom [   ], [   ], IČO: [   ] Žalovaný: [   ], a.s., so sídlom [   ], [   ], IČO: [   ]   Žaloba o dodanie chýbajúceho [...]

By | október 15th, 2014|Žaloby|0 Comments

ŽALOBA NA NÁHRADU ŠKODY VZNIKNUTEJ NÁJOMCOVI ODOVZDANÍM DOPRAVNÉHO PROSTRIEDKU NESPÔSOBILÉHO K PREVÁDZKE

ŽALOBA NA NÁHRADU ŠKODY VZNIKNUTEJ NÁJOMCOVI ODOVZDANÍM DOPRAVNÉHO PROSTRIEDKU NESPÔSOBILÉHO K PREVÁDZKE Obvodnému súdu v [   ] (presná adresa súdu) Žalobca: [   ], a.s., so sídlom [   ], [   ], [   ], IČO: [   ] Žalovaný: [   ], s.r.o., so sídlom [   ], [   ], [   ], IČO: [   ] Žaloba o zaplatenie [   ] EUR [...]

By | október 15th, 2014|Žaloby|0 Comments

ŽALOBA NA NÁHRADU ŠKODY VZNIKNUTEJ NA PREVZATEJ ZÁSIELKE, PODANÁ PROTI ZASIELATEĽOVI

ŽALOBA NA NÁHRADU ŠKODY VZNIKNUTEJ NA PREVZATEJ ZÁSIELKE, PODANÁ PROTI ZASIELATEĽOVI Obvodnému súdu v [   ] (presná adresa súdu) Žalobca: [   ], a.s., so sídlom [   ], [   ], [   ], IČO: [   ] Žalovaný: [   ], s.r.o., so sídlom [   ], [   ], [   ], IČO: [   ] Žaloba o zaplatenie [   ], - [...]

By | október 15th, 2014|Žaloby|0 Comments

ZMLUVA O VÝŽIVNOM MEDZI ROZVEDENÝMI MANŽELMI

ZMLUVA O VÝŽIVNOM MEDZI ROZVEDENÝMI MANŽELMI (§ 94 ods. 2 zák. o rod.)   Zmluva o výživnom medzi rozvedenými manželmi, uzavretá dňa [   ]   Dňa [   ] nadobudol právoplatnosť rozsudok Okresného súdu v [   ] spisová značka [   ], ktorým bolo rozvedené manželstvo [   ] a [   ]. [   ] Sa zaväzuje zaplatiť [ [...]

By | október 15th, 2014|Zmluvy|0 Comments

ŽALOBA O VÝŽIVNÉ ROZVEDENÉHO MANŽELA

ŽALOBA O VÝŽIVNÉ ROZVEDENÉHO MANŽELA (§ 92 zák. o rod.)   Okresnému súdu [   ] Žalobkyňa: [   ], r.č. [   ], č.op. [   ], trvale bytom [   ] Žalovaný: [   ], r.č. [   ], č.op. [   ], trvale bytom [   ] žaloba o výživné rozvedenej manželky I. Rozsudkom Okresného súdu v [   ] z [ [...]

By | október 15th, 2014|Žaloby|0 Comments

ŽALOBA NA NÁHRADU ŠKODY VZNIKNUTEJ NA PREPRAVOVANEJ ZÁSIELKE

ŽALOBA NA NÁHRADU ŠKODY VZNIKNUTEJ NA PREPRAVOVANEJ ZÁSIELKE Obvodnému súdu v [   ] (presná adresa súdu) Žalobca: [   ], a.s., so sídlom [   ], [   ], [   ], IČO: [   ] Žalovaný: [   ], s.r.o., so sídlom [   ], [   ], [   ], IČO: [   ] Žaloba o zaplatenie [   ], - EUR I. Žalobca, [...]

By | október 15th, 2014|Žaloby|0 Comments