eVZOR
http://www.evzor.sk/ziadost-o-zaplatenie-nahrady-mzdy-pri-prekazke-v-praci/
Export date: Mon Feb 24 11:54:20 2020 / +0000 GMT

ŽIADOSŤ O ZAPLATENIE NÁHRADY MZDY PRI PREKÁŽKE V PRÁCI


ŽIADOSŤ O ZAPLATENIE NÁHRADY MZDY PRI PREKÁŽKE V PRÁCI


(§ 128 Zákonník práce)


 

Meno a adresa spoločnosti [ ]


VEC:
Žiadosť o zaplatenie náhrady mzdy pri prekážke v práci

U Vašej spoločnosti [ ] pracujem na základe pracovnej zmluvy zo dňa [ ] na pracovnej pozícii Robotník-sklár.

Dňa [ ] zomrela moja družka [ ], s ktorou som zdieľal spoločnú domácnosť po dobu 10 rokov pred jej smrťou. Požiadal som v tejto súvislosti o dva dni pracovného voľna, s čím môj nadriadený [ ] súhlasil. Včera mi oznámil [ ], že za dva dni ([ ] a [ ]), kedy som nepracoval, nemám nárok na náhradu mzdy. Úmrtie rodinného príslušníka, medzi ktoré je počítaná aj družka, odôvodňuje poskytnutie pracovného voľna s náhradou mzdy za dva dni, pretože ide o dôležitú osobnú prekážku v práci, ktorá je uvedená v prílohe k PN.

Požadujem preto náhradu mzdy za dva dni v celkovej výške [ ] EUR.

Pokiaľ nebude mojej žiadosti vyhovené do termínu [ ], budem musieť svoj ​​nárok uplatniť súdnou cestou.

V [ ], dňa [ ]

Podpis ............


 

Ak zamestnanec nemôže vykonať prácu z iných dôležitých dôvodov týkajúcich sa jeho osoby, poskytne mu zamestnávateľ pracovné voľno.

Post modified date: 2014-10-02 09:44:12
Post modified date GMT: 2014-10-02 07:44:12