This page was exported from eVZOR [ http://www.evzor.sk ]
Export date: Tue Aug 11 1:09:52 2020 / +0000 GMT

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PRACOVNÉHO VOĽNA BEZ NÁHRADY MZDYŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PRACOVNÉHO VOĽNA BEZ NÁHRADY MZDY

(§ 128 Zákonník práce)

 

Meno a adresa firmy [ ]

vec:

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PRACOVNÉHO VOĽNA BEZ NÁHRADY MZDY

Môj manžel [] utrpel vážny úraz a teraz sa nachádza na kúpeľnej liečbe, ktorú mu odporučil lekár v rámci rehabilitácie v dĺžke jedného mesiaca. Jeho ošetrujúci lekár mne odporučil, aby som s ním bola po dobu liečenia osobne prítomná, pretože bude vyžadovať moju pomoc.

Z týchto vážnych rodinných dôvodov žiadam o poskytnutie pracovného voľna bez náhrady mzdy v termíne od [ ] do [ ] (§ 21 ods. 2 PN).

V [ ], dňa [ ]

Podpis ...............

 

Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu z dôvodov uvedených v prílohe PN, prislúcha mu pracovné voľno v rozsahu tam stanovenom.

Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi z týchto dôvodov v odôvodnených prípadoch ďalšie pracovné voľno, prípadne mu môže poskytnúť pracovné voľno aj z iných vážnych dôvodov, najmä na zariadenie dôležitých osobných, rodinných alebo majetkových vecí, ktoré nemožno vybaviť mimo pracovného času. V týchto prípadoch sa neposkytuje náhrada mzdy.

Zamestnanec sa môže so zamestnávateľom dohodnúť, že takto zameškaný čas nadpracuje.

 

 


Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. MS Word saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com