This page was exported from eVZOR [ http://www.evzor.sk ]
Export date: Sat Aug 8 0:52:20 2020 / +0000 GMT

ŽIADOSŤ O NÁHRADU ŠKODY NA ODLOŽENEJ VECIŽIADOSŤ O NÁHRADU ŠKODY NA ODLOŽENEJ VECI

(§ 204 zák. Práce)

[ ] a.s.

so sídlom v [ ], [ ]

Vec: Žiadosť o náhradu škody vzniknutej stratou odloženej veci

 

Pracujem u Vašej spoločnosti v pracovnom pomere ako robotník. Dňa [ ] som na určené miesto v skrini v dielni odložil vrchný kabát tmavomodrej farby. Keď som po skončení smeny prišiel pre kabát, zistil som, že sa stratil. Moje pátranie po kabáte bolo bezvýsledné.

Lebo som kabát odložil na určenom mieste v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, požadujem náhradu za jeho stratu.

Kabát som dostal k vianočným sviatkom od svojej manželky a stál [ ], - EUR. Túto čiastku požadujem uhradiť do konca [ ].

V [ ] dňa [ ]

                                                                       …..................podpis

                                                                         [      ]
                                                                         bytom [      ], [      ]

Podľa § 267 Zákonníka práce zamestnávateľ zodpovedá za škodu, ktorá zamestnancovi vznikne na veciach, ktoré obvykle nosia do práce a ukladá ich na mieste, ktoré je na to vyhradené. Právo na náhradu škody musí zamestnanec uplatniť najneskôr do 15 dní od dňa, keď škodu zistil.

 

 


Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. MS Word saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com