eVZOR
http://www.evzor.sk/uznanie-dlhu/
Export date: Sat Aug 8 0:23:01 2020 / +0000 GMT

UZNANIE DLHU


UZNANIE DLHU


(§ 558 Občiansky zákonník)


 
Dolu podpísaný:
[ ], R.č .: [ ], OP .: [ ], bydlisko [] som si dňa [ ] požičal finančnú čiastku v hodnote [ ] od:

[ ], R.č .: [ ], OP .: [ ], bydlisko [ ]

Vyhlasujú, že finančnú čiastku [ ] (slovom [ ] EUR) zaplatím [ ] do [ ], ktorú mu z dôvodu pôžičky dlhujem.

V [ ], dňa [ ]

                                                                              podpis:


 

Uznanie dlhu (záväzku) je právny úkon a môže uskutočniť len osoba plne spôsobilá na právne úkony. Dokument musí byť vyhotovený písomné, inak je neplatný.

Post modified date: 2014-09-10 10:39:05
Post modified date GMT: 2014-09-10 08:39:05