eVZOR
http://www.evzor.sk/plna-moc-2/
Export date: Thu Apr 9 23:19:08 2020 / +0000 GMT

PLNÁ MOC


PLNÁ MOC


(§ 14 zák. Práce)


Splnomocňujem týmto advokáta

JUDr. [ ], Bytom [ ], [ ],

aby nás zastupoval v občianskom súdnom konaní vedenom na Okresnom súde v [ ] pod sp. zn. [ ].

V [ ] dňa [ ]

... ............. podpis

[ ] a.s.

so sídlom v [ ], [ ]
Post modified date: 2017-07-01 20:38:45
Post modified date GMT: 2017-07-01 18:38:45