This page was exported from eVZOR [ http://www.evzor.sk ]
Export date: Fri Apr 10 0:30:43 2020 / +0000 GMT

PLNÁ MOCPLNÁ MOC

(§ 14 zák. Práce)

Splnomocňujem týmto advokáta

JUDr. [ ], Bytom [ ], [ ],

aby nás zastupoval v občianskom súdnom konaní vedenom na Okresnom súde v [ ] pod sp. zn. [ ].

V [ ] dňa [ ]

... ............. podpis

[ ] a.s.

so sídlom v [ ], [ ]

 

 


Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. MS Word saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com