eVZOR
http://www.evzor.sk/odstupenie-od-kupnej-zmluvy/
Export date: Sat Aug 8 0:48:30 2020 / +0000 GMT

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY


ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY


(§ 597 obč. Zák.)


Meno


Adresa


Vec:    Odstúpenie od kúpnej zmluvy o predaji bicykla

Dňa [ ] som s Vami uzatvoril kúpnu zmluvu, podľa ktorej ste mi predal modrý bicykel značky [ ], rok výroby [ ],, č. [ ] za finančnú čiastku [ ] EUR (slovom [ ] Eur).

Od tejto zmluvy odstupujem z nasledujúcich dôvodov:

Dňa [ ] som zistil, že rám uvedeného bicykla je poškodený - prasknutý. Táto porucha musela existovať už predtým, ako som od Vás koleso prevzal, aj napriek tomu ste ma na túto závadu neupozornil.

Táto vada vyšla najavo a robí tak zakúpenú vec neupotrebiteľnou.

Mám preto podľa § 597 ods. 1 obč. zák. právo od uvedenej kúpnej zmluvy odstúpiť.

Informujte ma prosím, či, kedy a kde ste ochotný prevziať späť spomínaný bicykel s tým, že mi zároveň vrátite zaplatenú kúpnu cenu [ ] EUR.

V [ ], dňa [ ]

                                                                                                            ...........................................


podpis


 

Zákon pre odstúpenie od zmluvy nevyžaduje písomnú formu.


Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje (§ 48 ods. 2 obč. Zák.) A jej účastníci sú povinní vrátiť si navzájom všetko, čo podľa nej dostali (§ 457 obč. Zák.).

Post modified date: 2014-09-10 14:24:06
Post modified date GMT: 2014-09-10 12:24:06