Zadarmo vzory zmlúv, dohôd a životopisov|info@evzor.sk
/Zmluvy

Vzory zmlúv zadarmo, zdarma

VÝPOVEĎ PLNEJ MOCI

VÝPOVEĎ PLNEJ MOCI (§ 33b Občianskeho zákonníka)   meno [        ] bytom [        ] obec [        ]   Vec: Výpoveď plnej moci Ja, [        ], bytom [        ], obec [        ], r.č .: [       [...]

By | august 28th, 2014|Zmluvy|2 komentáre

ODVOLANIE PLNEJ MOCI

ODVOLANIE PLNEJ MOCI (§ 33b Občianskeho zákonníka) meno [        ] bytom [        ] obec [        ] Vec: Odvolanie plnomocenstva Ja, podpísaný [        ], trvale bytom [        ], [        ], r.č .: [        ], ako [...]

By | august 28th, 2014|Zmluvy|3 komentáre

Plná moc

Ja, podpísaný [     ], trvale bytom [     ], r.č .: [     ], ďalej ako splnomocniteľ, týmto splnomocňujem [     ], bytom [     ], r.č.: [     ], Ďalej ako splnomocnenec, aby ma v plnom rozsahu zastupoval-a a vykonával-a za mňa všetky úkony spojené s využitím, prenájmom a so správou [...]

By | august 28th, 2014|Zmluvy|0 Comments

Generálna plná moc

Ja, podpísaný [         ], trvale bytom [         ], r.č .: [         ], ďalej len "splnomocniteľ" zmocňujem týmto [         ], bytom [         ], r.č .: [         ], ďalej len "splnomocnenec" k tomu, aby [...]

By | august 27th, 2014|Zmluvy|0 Comments