Zadarmo vzory zmlúv, dohôd a životopisov|info@evzor.sk
/Žaloby

Vzory žalôb

ŽALOBA O ODŠKODNENIE PRACONÉHO ÚRAZU

ŽALOBA O ODŠKODNENIE PRACONÉHO ÚRAZU (§ 190 zák. Práce) okresnému súdu v [ ] (presná adresa súdu) Žalobca: [ ], robotník, bytom [ ], [ ] Žalovaná: [ ] a.s. so sídlom v [ ] o určenie, že nárok na odškodnenie pracovného úrazu je čo do základu v plnom rozsahu opodstatnené I. Pracujem u žalovanej [...]

By | september 30th, 2014|Žaloby|0 Comments

ŽALOBA O ZAPLATENIE ODSTUPNÉHO

ŽALOBA O ZAPLATENIE ODSTUPNÉHO Okresnému súdu v [ ] Žalobca: [ ], r.č. [ ], trvale bytom [ ] Žalovaná: Meno a adresa firmy [ ] Žaloba o zaplatenie odstupného I) Žalovaná [ ] so mnou rozviazala pracovný pomer výpoveďou ku dňu [ ] z dôvodov organizačných zmien podľa ustanovenia § 46 ods. 1 písm. [...]

By | september 30th, 2014|Žaloby|0 Comments

ŽALOBA O ULOŽENIE POVINNOSTI VYDAŤ PRACOVNÝ POSUDOK

ŽALOBA O ULOŽENIE POVINNOSTI VYDAŤ PRACOVNÝ POSUDOK (§ 60 zák. Práce) Okresnému súdu v [ ] (presná adresa súdu) Žalobca: [ ], robotník, bytom [ ], [ ] Žalovaná: [ ] a.s. so sídlom v [ ], [ ] o uložení povinnosti vydať pracovný posudok I. U žalovanej spoločnosti som pracoval podľa pracovnej zmluvy zo [...]

By | september 25th, 2014|Žaloby|0 Comments

ŽALOBA O ULOŽENÍ POVINNOSTI VYDAŤ POTVRDENIE O ZAMESTNANÍ

ŽALOBA O ULOŽENÍ POVINNOSTI VYDAŤ POTVRDENIE O ZAMESTNANÍ (§ 60 zák. Práce) Okresnému súdu v [ ] (presná adresa súdu) Žalobca: [ ], robotník, bytom [ ], [ ] Žalovaná: [ ] a.s. so sídlom v [ ], [ ] o uložení povinnosti vydať potvrdenie o zamestnaní I. U žalovanej spoločnosti som pracoval ako robotník [...]

By | september 25th, 2014|Žaloby|0 Comments

ŽALOBAO VRÁTENIE NÁHRADY MZDY NA DOVOLENKU

ŽALOBAO VRÁTENIE NÁHRADY MZDY NA DOVOLENKU (§ 11 nar. Vl. Č. 108/1994 Zb.) Okresnému súdu v [ ] (presná adresa súdu)   Žalobca: [ ] a.s. so sídlom v [ ], [ ] Žalovaný: [ ], robotník, bytom [ ], [ ] o zaplatenie náhrady mzdy za dovolenku I. V roku [ ] vyčerpal žalovaný [...]

By | september 25th, 2014|Žaloby|0 Comments

ŽALOBA O ULOŽENIE POVINNOSTI URČIŤ ČERPANIE DOVOLENKY

ŽALOBA O ULOŽENIE POVINNOSTI URČIŤ ČERPANIE DOVOLENKY (§ 109 zák. Práce) Okresnému súdu v [ ] (presná adresa súdu)   Žalobca: [ ], robotník, bytom [ ], [ ] Žalovaný: [ ] a.s. so sídlom v [ ], [ ]   o uloženie povinnosti určiť čerpanie dovolenky I. U žalovanej spoločnosti pracujem na základe pracovnej [...]

By | september 25th, 2014|Žaloby|0 Comments

ŽALOBA ZAMESTNÁVATEĽA O NEPLATNOSŤ OKAMŽITÉHO ZRUŠENIA PRACOVNÉHO POMERU A NÁHRADU ŠKODY

ŽALOBA ZAMESTNÁVATEĽA O NEPLATNOSŤ OKAMŽITÉHO ZRUŠENIA PRACOVNÉHO POMERU A NÁHRADU ŠKODY (§ 64 zák. Práce) Okresnému súdu v [ ] (presná adresa súdu) Žalobca: [ ] a.s. so sídlom v [ ], [ ] Žalovaný: [ ], robotník, bytom [ ], [ ] o neplatnosť okamžitého zrušenia pracovného pomeru a náhradu škody I. Žalovaný pracuje [...]

By | september 24th, 2014|Žaloby|0 Comments

ŽALOBA O ULOŽENIE POVINNOSTI ZARADIŤ ZAMESTNANCA SPÄŤ NA PÔVODNÉ MIESTO

ŽALOBA O ULOŽENIE POVINNOSTI ZARADIŤ ZAMESTNANCA SPÄŤ NA PÔVODNÉ MIESTO Adresa Okresného súdu   Žalobca: [ ], r.č .: [ ], bytom [ ] Žalovaná: Adresa firmy [ ]     o uloženie povinnosti žalovanej zaradiť žalobcu späť na jeho pôvodnú prácu robotníka-sklára I. Na základe začatia trestného konania pre podozrenie zo spáchania trestného činu [...]

By | september 24th, 2014|Žaloby|0 Comments

ŽALOBA O NEPLATNOSTI PREVEDENIA NA INÚ PRÁCU

ŽALOBA O NEPLATNOSTI PREVEDENIA NA INÚ PRÁCU Okresnému súdu v [ ] Žalobca: [ ], r.č .: [ ], bytom [ ] Žalovaná: Adresa firmy [ ]   o neplatnosť prevedenie na inú prácu I. Ja [ ] pracujem u žalovaného [ ] podľa pracovnej zmluvy zo dňa [ ] ako robotník-sklár. Dôkaz: - pracovná [...]

By | september 24th, 2014|Žaloby|0 Comments

ŽALOBA O ULOŽENIE POVINNOSTI POUKÁZAŤ SUMU URČENÚ ZAMESTNANCOM NA ÚČET ZAMESTNANCA V BANKE

ŽALOBA O ULOŽENIE POVINNOSTI POUKÁZAŤ SUMU URČENÚ ZAMESTNANCOM NA ÚČET ZAMESTNANCA V BANKE (§ 11 zák. Č. 1/1992 Zb.) Okresnému súdu v [ ] Žalobca: Meno [ ], bytom [ ] Žalovaná: Spoločnosť [ ], sídlo [ ] o uloženie povinnosti žalovanej poukázať sumu určenú žalobcom na jeho náklad a nebezpečenstvo na jeden účet zamestnanca [...]

By | september 24th, 2014|Žaloby|0 Comments

ŽALOBA O ZAPLATENIE PRÍPLATKU ZA PRÁCU NADČAS

ŽALOBA O ZAPLATENIE PRÍPLATKU ZA PRÁCU NADČAS (§ 5 zák. Č. 1/1992 Zb.) Okresnému súdu v [ ] Žalobca: Meno [ ], bytom [ ] Žalovaná: Spoločnosť [ ], sídlo [ ] o [ ] EUR I. Pracujem u žalovanej ako [ ] s mesačnou mzdou v sume [ ] EUR. V čase od [ [...]

By | september 24th, 2014|Žaloby|0 Comments

ŽALOBA O DOPLATOK MINIMÁLNEJ MZDY

ŽALOBA O DOPLATOK MINIMÁLNEJ MZDY (§ 2 nar. Vl. Č. 303/1995 Zb.) Okresnému súdu v [ ] Žalobca: Meno [ ], bytom [ ] Žalovaná: Spoločnosť [ ], sídlo [ ] o [ ] EUR I. Pracujem u žalovanej od [ ] na pozícii ........................................ . Dôkaz: pracovná zmluva z [ ] výsluch žalobcu II. [...]

By | september 24th, 2014|Žaloby|0 Comments

ŽALOBA O PRIZNANIE NÁHRADY NEMAJETKOVEJ UJMY

ŽALOBA O PRIZNANIE NÁHRADY NEMAJETKOVEJ UJMY (§ 7 zák. Práce)   Okresnému súdu v [ ] Žalobkyňa: Meno [ ], bytom [ ] Žalovaná: Spoločnosť [ ], sídlo [ ] o [ ] EUR I. Žalobkyňa pracuje u žalovanej spoločnosti ako referentka podľa pracovnej zmluvy dohodnutej dňa [ ]. Dôkaz: pracovná zmluva z [ ] [...]

By | september 24th, 2014|Žaloby|0 Comments

ŽALOBA O VRÁTENIE PREPLATKU MZDY

ŽALOBA O VRÁTENIE PREPLATKU MZDY (§ 243 zák. Práce) Okresnému súdu v [ ] Žalobkyňa: Spoločnosť [ ], sídlo [ ] Žalovaný: Meno [ ], bytom [ ] o [] EUR I. Žalovaný pracuje u žalobcu ako robotník na základe pracovnej zmluvy zo dňa [ ]. Dôkaz: pracovná zmluva z [ ], ktorá sa prikladá [...]

By | september 23rd, 2014|Žaloby|0 Comments

ŽALOBA O ZAPLATENIE MZDY

ŽALOBA O ZAPLATENIE MZDY Okresnému súdu v [ ] Žalobca: Meno [ ], bytom [ ] Žalovaná: Spoločnosť [ ], so sídlom [ ] o zaplatení mzdy I. Podľa pracovnej zmluvy poberám u žalovanej pravidelnú mzdu v sume [ ] EUR mesačne. Dôkaz: pracovná zmluva z [ ], ktorá sa prikladá II. Za mesiac [ [...]

By | september 23rd, 2014|Žaloby|0 Comments

ŽALOBA O VRÁTENIE PLNENÍ POSKYTNUTÝCH PODĽA DOHODY O ZVÝŠENÍ KVALIFIKÁCIE

ŽALOBA O VRÁTENIE PLNENÍ POSKYTNUTÝCH PODĽA DOHODY O ZVÝŠENÍ KVALIFIKÁCIE (§ 143 zák. Práce) Okresnému súdu V [ ] Žalobkyňa: Spoločnosť [ ], sídlo [ ] Žalovaný: Meno [ ], bytom [ ] o vrátenie plnení poskytnutých podľa dohody o zvýšení kvalifikácie I. Účastníci uzavreli dňa [ ] dohodu, že žalobca poskytne žalovanému pracovné úľavy [...]

By | september 23rd, 2014|Žaloby|0 Comments

ŽALOBA O ULOŽENIE POVINNOSTI UPRAVIŤ PRACOVNÝ POSUDOK

ŽALOBA O ULOŽENIE POVINNOSTI UPRAVIŤ PRACOVNÝ POSUDOK (§ 60 zák. Práce) Okresnému súdu V [ ] Žalobca: Meno [ ], trvale bytom [ ], zamestnanie [ ] Žalovaný: Meno / Názov spoločnosti [ ], trvale bytom / sídlo [ ] o uloženie povinnosti upraviť pracovný posudok I. Po skončení pracovného pomeru dňa [ ] mne [...]

By | september 23rd, 2014|Žaloby|0 Comments