Zadarmo vzory zmlúv, dohôd a životopisov|info@evzor.sk
/Žaloby

Vzory žalôb

ŽALOBA O NÁHRADU ŠKODY SPÔSOBENEJ VYROBENÍM NEPODARKU

ŽALOBA O NÁHRADU ŠKODY SPÔSOBENEJ VYROBENÍM NEPODARKU (§ 184 Zákonník práce)   Okresnému súdu v [   ] Žalobkyňa: Meno a adresa firmy [   ] Žalovaný: [   ], r.č. [   ], bydlisko [   ] robotník žaloba o [   ] EUR s príslušenstvom I. Žalovaný [   ] pracuje u žalobcu [   ] na pracovnej pozícii Sklársky robotník. [...]

By | október 7th, 2014|Žaloby|0 Comments

ŽALOBA O ZAPLATENIE PRÍSPEVKU NA ÚHRADU ŠKODY ZA NESPLNENIE POVINNOSTI NA JEJ ODVRÁTENIE

ŽALOBA O ZAPLATENIE PRÍSPEVKU NA ÚHRADU ŠKODY ZA NESPLNENIE POVINNOSTI NA JEJ ODVRÁTENIE (§ 175 Zákonník práce)   Adresa Okresného súdu [   ]   Žalobca: Meno a adresa firmy [   ] Žalovaný: [   ], r.č. [   ], bydlisko [   ], robotník Žaloba o [   ] EUR s príslušenstvom I) Žalovaný [   ] pracuje u žalobcu [...]

By | október 7th, 2014|Žaloby|0 Comments

ŽALOBA O NÁHRADU ŠKODY VZNIKNUTEJ STRATOU ZVERENÝCH PREDMETOV

ŽALOBA O NÁHRADU ŠKODY VZNIKNUTEJ STRATOU ZVERENÝCH PREDMETOV (§ 178 zák. Práce) Adresa Okresného súdu [   ]   Žalobca: Meno a adresa firmy [   ] Žalovaný: [   ], r.č. [   ], Bydlisko [   ], robotník Žaloba o [   ] EUR a) Žalovaný [   ] pracuje u žalobcu na základe pracovnej zmluvy zo dňa [   ] [...]

By | október 7th, 2014|Žaloby|0 Comments

ŽALOBA O ZAPLATENÍ DEFICITU

ŽALOBA O ZAPLATENÍ DEFICITU (§ 176 zák. Práce)   Okresnému súdu v [   ]   Žalobca: Meno a adresa firmy [   ] Žalovaný: [   ], r.č. [   ], Bydlisko [   ], skladník Žaloba o [   ] EUR A) Žalovaný [   ] pracuje u žalobcu v hlavnom pracovnom pomere na pracovnej pozícii Skladník. Dňa [   ] [...]

By | október 7th, 2014|Žaloby|0 Comments

ŽALOBA O ZAPLATENIE ÚROKU Z OMEŠKANIA

ŽALOBA O ZAPLATENIE ÚROKU Z OMEŠKANIA (§ 369 obch. Zák.) Okresnému súdu v [   ] (presná adresa súdu) Žalobca: [   ] a.s., [   ], [   ], IČO: [   ] Žalovaný: [   ], s.r.o., [   ], [   ], IČO: [   ] D v o j m o o zaplatení [   ], - EUR I. Podľa kúpnej [...]

By | október 7th, 2014|Žaloby|0 Comments

ŽALOBA NA URČENIE OBSAHU ZMLUVY SÚDOM

ŽALOBA NA URČENIE OBSAHU ZMLUVY SÚDOM krajskému súdu v [   ] (presná adresa súdu) Žalobca: [   ], s.r.o., [   ], [   ], IČO: [   ] Žalovaný: [   ] a.s., [   ], [   ], IČO: [   ] D v o j m o o určení obsahu zmluvy I. Medzi žalobcom ako predávajúcim a žalovaným ako kupujúcim [...]

By | október 7th, 2014|Žaloby|0 Comments

ŽALOBA NA URČENIE ZÁNIKU ZÁVÄZKU

ŽALOBA NA URČENIE ZÁNIKU ZÁVÄZKU [ § 80 písm. c) o. s. ř., § 351 obch. zák.] Krajskému súdu v [   ] (presná adresa súdu) Žalobca: [   ], s.r.o., [   ], [   ], IČO: [   ] Žalovaný: [   ] a.s., [   ], [   ], IČO: [   ] D v o j m o o určenie [...]

By | október 7th, 2014|Žaloby|0 Comments

ŽALOBA NA URČENIE EXISTENCIE ZÁVÄZKU II.

ŽALOBA NA URČENIE EXISTENCIE ZÁVÄZKU II. [   § 80 písm. c) o. s. ř.] krajskému súdu v [   ] (presná adresa súdu) Žalobca: [   ] a.s., [   ], [   ], IČO: [   ] Žalovaný: [   ] s.r.o., [   ], [   ], IČO: [   ] D v o j m o o určenie existencie záväzkového vzťahu [...]

By | október 7th, 2014|Žaloby|0 Comments

ŽALOBA NA URČENIE EXISTENCIE ZÁVÄZKU I.

ŽALOBA NA URČENIE EXISTENCIE ZÁVÄZKU I. [ § 80 písm. c) o. s. ř.] Krajskému súdu v [   ] (presná adresa súdu) Žalobca: [   ] a.s., [   ], [   ], IČO: [   ] Žalovaný: [   ], s.r.o., [   ], [   ], IČO: [   ] d v o j m o o určenie existencie záväzkového vzťahu [...]

By | október 7th, 2014|Žaloby|0 Comments

ŽALOBA O NÁHRADU MZDY PRI PREKÁŽKE V PRÁCI

ŽALOBA O NÁHRADU MZDY PRI PREKÁŽKE V PRÁCI (§ 128 Zákonník práce)   Okresnému súdu v [ ] Žalobca: [ ], r.č. [ ], Bytom [ ], robotník Žalovaná: Meno a adresa firmy [ ] Žaloba o [ ] EUR A) Ja [ ] pracujem u žalovanej firmy [ ] od roku [ ] na [...]

By | október 2nd, 2014|Žaloby|0 Comments

ŽALOBA O ZAPLATENIE ODMENY ZA PRACOVNÚ POHOTOVOSŤ

ŽALOBA O ZAPLATENIE ODMENY ZA PRACOVNÚ POHOTOVOSŤ (§ 15 zák. Č. 1/1992 Zb.)   Adresa okresného súdu [ ]   ŽALOBCA: Meno [ ] r.č. [ ], Trvale bytom [ ] robotník ŽALOVANÁ: Meno spoločnosti [ ] Adresa [ ] ŽALOBA O [ ] EUR I. U žalovanej spoločnosti [ ] pracujem na pracovnej pozícii robotník-sklár. [...]

By | október 2nd, 2014|Žaloby|0 Comments

ŽALOBA O POSKYTNUTIE NATURÁLNEJ MZDY

ŽALOBA O POSKYTNUTIE NATURÁLNEJ MZDY (§ 13 zák. Č. 1/1992 Zb.)   Adresa okresného súdu [ ]   Žalobca: [ ], r.č. [ ], trvale bytom [ ], robotník Žalovaná: Meno a adresa spoločnosti [ ] o poskytnutí naturálnej mzdy A) Dňa [ ] sme zo žalovanou spoločnosti [ ] podpísal pracovnú zmluvu a pracujem [...]

By | október 2nd, 2014|Žaloby|0 Comments

ŽALOBA O VYDANIE BEZDÔVODNÉHO OBOHATENIA

ŽALOBA O VYDANIE BEZDÔVODNÉHO OBOHATENIA (§ 243 zák. Práce) Okresnému súdu v [ ] (presná adresa súdu) Žalobca: [ ], skladník, bytom [ ], [ ] Žalovaná: [ ] a.s. so sídlom v [ ], [ ] o [ ], - EUR I. Žalobca pracuje u žalovanej ako skladník a spolu s ďalšími zamestnancami skladu [...]

By | október 1st, 2014|Žaloby|0 Comments

ŽALOBA O NÁHRADU ŠKODY NA ODLOŽENEJ VECI

ŽALOBA O NÁHRADU ŠKODY NA ODLOŽENEJ VECI (§ 204 zák. Práce) Okresnému súdu v [ ] (presná adresa súdu) Žalobca: [ ], robotník, bytom [ ], [ ] Žalovaná: [ ] a.s. so sídlom v [ ], [ ] o [ ], - EUR I. Pracujem u žalovanej ako robotník. Dňa [ ] som na [...]

By | október 1st, 2014|Žaloby|0 Comments

ŽALOBA O ZRUŠENÍ POSKYTOVANIA MESAČNÉHO DÔCHODKU

ŽALOBA O ZRUŠENÍ POSKYTOVANIA MESAČNÉHO DÔCHODKU (§ 202 zák. Práce) Okresnému súdu v [ ] (presná adresa súdu) Žalobkyňa: [ ] a.s. so sídlom v [ ], [ ] Žalovaný: [ ], robotník, bytom v [ ], [ ] o zrušenie platenia mesačného dôchodku [ ], - EUR I. Žalovaný utrpel dňa [ ] pracovný [...]

By | október 1st, 2014|Žaloby|0 Comments

ŽALOBA O ODŠKODNENIE PRACOVNÉHO ÚRAZU POZOSTALÝM

ŽALOBA O ODŠKODNENIE PRACOVNÉHO ÚRAZU POZOSTALÝM (§ 197 zák. Práce) Okresnému súdu v [ ] (presná adresa) Žalobca: [ ], robotníčka, bytom [ ], [ ] Žalovaná: [ ] a.s. so sídlom v [ ], [ ] o [ ], - EUR I. Môj manžel [ ] pracoval u žalovanej ako sklársky robotník. Dňa [ [...]

By | október 1st, 2014|Žaloby|0 Comments

ŽALOBA O NÁHRADU ZA SŤAŽENIE SPOLOČENSKÉHO UPLATNENIA A ZA STRATU NA ZÁROBKU PO SKONČENÍ PRÁCENESCHOPNOSTI

ŽALOBA O NÁHRADU ZA SŤAŽENIE SPOLOČENSKÉHO UPLATNENIA A ZA STRATU NA ZÁROBKU PO SKONČENÍ PRÁCENESCHOPNOSTI (§ 195, § 196 zák. Práce) Okresnému súdu v [ ] Žalobca: [ ], robotník, bytom [ ], [ ] Žalovaná: [ ] a.s. so sídlom v [ ], [ ] o [ ], - € a platenie mesačného dôchodku [...]

By | september 30th, 2014|Žaloby|0 Comments

ŽALOBA O NEPLATNOSTI VÝPOVEDE

ŽALOBA O NEPLATNOSTI VÝPOVEDE (§ 64 zák. Práce)   Okresnému súdu v [ ]  Žalobca: [ ], r.č. [ ], trvale bytom [ ] Žalovaný: Meno a adresa firmy [ ], IČO [ ] Žaloba o neplatnosti výpovede I. Ja [ ] som u žalovanej spoločnosti [ ] pracoval na základe pracovnej zmluvy zo dňa [...]

By | september 30th, 2014|Žaloby|0 Comments