Zadarmo vzory zmlúv, dohôd a životopisov|info@evzor.sk
/admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 354 blog entries.

ŽALOBA NA URČENIE VÝŽIVNÉHO MANŽELA

ŽALOBA NA URČENIE VÝŽIVNÉHO MANŽELA (§ 91 zák. o rod.) Okresnému súdu v [   ] Žalobkyňa: [   ], rodné číslo [   ], bydlisko [   ] Žalovaný: [   ], rodné číslo [   ], bydlisko [   ] Žaloba o výživné manželky I. Ja [   ] žijem od roku [   ] so žalovaným [   ] v manželstve. Vychovali [...]

By | október 15th, 2014|Žaloby|0 Comments

NÁVRH NA VYSLOVENIE NEPLATNOSTI MANŽELSTVA

NÁVRH NA VYSLOVENIE NEPLATNOSTI MANŽELSTVA (§ 14 ods. 5 zák. O rod.)   Okresnému súdu v [   ] Žalobkyňa: [   ], rodné číslo [   ], bydlisko [   ] Žalovaný: [   ], rodné číslo [   ], bydlisko [   ]     na neplatnosť manželstva a) Manželstvo zhora uvedených účastníkov bolo uzavreté dňa [   ] pred Mestským [...]

By | október 15th, 2014|Návrhy|0 Comments

ZMENA PRIEZVISKA PO ROZVODE

ZMENA PRIEZVISKA PO ROZVODE (§ 29 zák. O rod.)   Adresa Mestského úradu [   ] Oznámenie o zmene priezviska Dňa [   ] som uzavrela sobáš s [   ], narodený [   ] (rodné číslo [   ]) pred bývalým Mestským národným výborom v [   ] a prijala som jeho priezvisko. Naše manželstvo bolo rozvedené rozsudkom Okresného súdu [...]

By | október 15th, 2014|Listy|0 Comments

NÁVRH NA ROZVOD MANŽELSTVA – Nesporný, dohodnutý rozvod

NÁVRH NA ROZVOD MANŽELSTVA  Nesporný, dohodnutý rozvod (§ 24a zák. O rod.)   Okresnému súdu v [   ] Žalobca: [   ], r.č. [   ], Bydlisko [   ] Žalovaná: [   ], r.č. [   ], Bydlisko [   ] Návrh na rozvod manželstva A) Naše manželstvo bolo uzavreté dňa [   ] pred [   ] v [   ]. Obaja sme [...]

By | október 15th, 2014|Návrhy|0 Comments

NÁVRH NA ROZVOD BEZDETNÉHO MANŽELSTVA

NÁVRH NA ROZVOD BEZDETNÉHO MANŽELSTVA (§ 24 a § 25 zák. O rod.)   Adresa Okresného súdu [   ] Žalobca: [   ], r.č. [   ], bydlisko [   ] Žalovaná: [   ], r.č. [   ], bydlisko [   ]   návrh na rozvod manželstva I. Naše manželstvo bolo uzavreté dňa [   ] pred Mestským úradom v [ [...]

By | október 14th, 2014|Návrhy|0 Comments

NÁVRH NA ROZVOD MANŽELSTVA

NÁVRH NA ROZVOD MANŽELSTVA (§ 24 zák. O rod.)   Adresa Okresného súdu [   ] Žalobca: [   ], r.č. [   ], bydlisko [   ] Žalovaná: [   ], r.č. [   ], bydlisko [   ] žiadosť o rozvod manželstva I. Ja [   ] som dňa [   ] uzavrel manželstvo s odporkyňou pred [   ] v [   ]. [...]

By | október 13th, 2014|Návrhy|0 Comments

NÁVRH NA POVOLENIE UZAVRIEŤ MANŽELSTVO

NÁVRH NA POVOLENIE UZAVRIEŤ MANŽELSTVO (§ 13 ods. 1 zák. o rod.)   Okresnému súdu v [   ] [   ], narodená [   ], bytom [   ] študentka VEC: Návrh na povolenie uzavrieť manželstvo I. Ja [   ] som študentkou tretieho ročníka Strednej priemyselnej školy odevnej v [   ]. Bývam spoločne so svojimi rodičmi v byte [...]

By | október 13th, 2014|Návrhy|0 Comments

ZMLUVA O PREDAJI PODNIKU

ZMLUVA O PREDAJI PODNIKU (§ 476 Obchodný zákonník)   PREDÁVAJÚCI [   ], r. č. [   ], IČO: [   ], podnikateľ evidovaný u živnostenského odboru Magistrátu mesta [   ] pod č. [   ], so sídlom [   ] a KUPUJÚCI [   ], r. č. [   ], IČO: [   ], podnikateľ evidovaný u živnostenského odboru Magistrátu mesta [ [...]

By | október 13th, 2014|Zmluvy|0 Comments

NÁVRH NA UMORENIE LISTÍN

NÁVRH NA UMORENIE LISTÍN (§ 185i a nasledujúce o. s. r.)   Adresa Okresného súdu [   ] Navrhovateľ: [   ],, r.č .: [   ], č.op .: [   ], trvale bytom [   ] Ďalší známy účastník konania: Meno a adresa firmy [   ] IČO: [   ] zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v [   ], [...]

By | október 13th, 2014|Návrhy|0 Comments

ZMLUVA O PREVODE CENNÝCH PAPIEROV

ZMLUVA O PREVODE CENNÝCH PAPIEROV (§ 13 zák. Č. 591/1992 Zb., V znení neskorších predpisov, o cenných papieroch) PREVODCA [   ], r. č .: [   ], bydlisko [   ] a NADOBÚDATEĽ Meno a adresa firmy [   ] zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v [   ], oddiel [   ], vložka [   ], konateľka pani [...]

By | október 13th, 2014|Zmluvy|0 Comments

ZMLUVA O SPROSTREDKOVANÍ KÚPY CENNÝCH PAPIEROV

ZMLUVA O SPROSTREDKOVANÍ KÚPY CENNÝCH PAPIEROV (§ 33 ods. 2 zák. Č. 591/1992 Zb. O cenných papieroch, v znení neskorších predpisov)   Sprostredkovateľ Meno a adresa firmy IČO: [   ] zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v [   ], oddiel [   ], vložka [   ], konateľ pán [   ],   a Záujemca Meno a adresa [...]

By | október 13th, 2014|Zmluvy|0 Comments

ZMLUVA O SPROSTREDKOVANÍ

ZMLUVA O SPROSTREDKOVANÍ 1. ZMLUVNÉ STRANY Sprostredkovateľ: [   ], adresa [   ] Záujemca: Meno a adresa firmy [   ] 2. PREDMET ZMLUVY A, Sprostredkovateľ [   ] sa zaväzuje sprostredkovať uzatvorenie kúpnych zmlúv na predaj častí pozemkovej parcely č. K. [   ] V katastrálnom území [   ] s tretími osobami. Rozsah predávaných častí parcely a podmienky tohto [...]

By | október 13th, 2014|Zmluvy|0 Comments

ZMLUVA O ÚVERE

ZMLUVA O ÚVERE (§ 497 Obchodný zákonník)   Veriteľ Meno a adresa firmy [   ], IČO: [   ], zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v [   ], oddiel [   ], vložka [   ], jej mene člen predstavenstva pán [   ], a Dlžník [   ], Bytom [   ], IČO: [   ], podnikateľ evidovaný u živnostenského [...]

By | október 13th, 2014|Zmluvy|0 Comments

OZNÁMENIA PREVODCU O PREVODE ČLENSTVA V DRUŽSTVE SO SÚHLASOM NADOBÚDATEĽOV

OZNÁMENIA PREVODCU O PREVODE ČLENSTVA V DRUŽSTVE SO SÚHLASOM NADOBÚDATEĽOV (§ 230 Obchodný zákonník)   Stavebné bytové družstvo [   ] IČ: [   ] Adresa [   ] Vec: Oznámenie o prevode členstva v družstve vrátane súhlasu nadobúdateľov V prílohe predkladáme zmluvu o prevode členstva v družstve z [   ] uzavretú podľa § 230 Obchodného zákonníka, [...]

By | október 13th, 2014|Listy|0 Comments

ŽALOBA O NÁHRADU ŠKODY PRI NÁHRADNEJ KÚPE

ŽALOBA O NÁHRADU ŠKODY PRI NÁHRADNEJ KÚPE (§ 469 obch. Zák.) Krajskému súdu v [   ] (presná adresa súdu) Žalobca: [   ], spol. s r.o., [   ], [   ], IČO: [   ] Žalovaný: [   ], [   ], a.s., [   ], [   ], IČO: [   ] o náhradu škody [   ], - EUR D v o [...]

By | október 13th, 2014|Žaloby|0 Comments

VYJADRENIA ŽALOVANÉHO K ŽALOBE O NÁHRADU ŠKODY NAMIETAJÚCEHO EXISTENCIU OKOLNOSTÍ JEHO ZODPOVEDNOSŤ VYLUČUJÚCICH

VYJADRENIA ŽALOVANÉHO K ŽALOBE O NÁHRADU ŠKODY NAMIETAJÚCEHO EXISTENCIU OKOLNOSTÍ JEHO ZODPOVEDNOSŤ VYLUČUJÚCICH (§ 374 obch. Zák.) Mestskému súdu v [   ] (presná adresa súdu) Vyjadrenia žalovaného k žalobe [   ] a.s., so sídlom [   ], z [   ] o náhradu škody vo výške [   ], - EUR. 1. Je pravdou, že sme sa [...]

By | október 13th, 2014|Žaloby|0 Comments

VYJADRENIA ŽALOVANÉHO K ŽALOBE O NÁHRADU ŠKODY NAMIETAJÚCEHO NEPREDVÍDATEĽNOSŤ ŠKODY

VYJADRENIA ŽALOVANÉHO K ŽALOBE O NÁHRADU ŠKODY NAMIETAJÚCEHO NEPREDVÍDATEĽNOSŤ ŠKODY (§ 379 obch. Zák.) Mestskému súdu v [   ] (presná adresa súdu) Vyjadrenia žalovaného k žalobe [   ], as, so sídlom [   ], [   ], z [   ], o náhradu škody vo výške [   ], - EUR. 1. Je pravdou, že sme so žalobcom [...]

By | október 13th, 2014|Žaloby|0 Comments

VYJADRENIA ŽALOVANÉHO K ŽALOBE O NÁHRADU ŠKODY NAPÁDAJÚCEHO NEDOSTATOK SÚČINNOSTI POŠKODENEJ STRANY

VYJADRENIA ŽALOVANÉHO K ŽALOBE O NÁHRADU ŠKODY NAPÁDAJÚCEHO NEDOSTATOK SÚČINNOSTI POŠKODENEJ STRANY (§ 376 obch. Zák.) Mestskému súdu v [   ] (presná adresa súdu) Vyjadrenia žalovaného k žalobe [   ], a.s., so sídlom [   ], [   ], z [   ], o náhradu škody vo výške [   ], - EUR. 1. Je pravdou, že sme [...]

By | október 13th, 2014|Žaloby|0 Comments

ŽALOBA O NÁHRADU ŠKODY SPÔSOBENEJ NESPLNENÍM POVINNOSTI ZO ZÁVÄZKOVÉHO VZŤAHU

ŽALOBA O NÁHRADU ŠKODY SPÔSOBENEJ NESPLNENÍM POVINNOSTI ZO ZÁVÄZKOVÉHO VZŤAHU (§ 373 a nasl. Obchod. Zák.) mestskému súdu v [   ] (presná adresa súdu) Žalobca: [   ] a.s., [   ], [   ] zastúpený JUDr. [   ], advokátkou, [   ], [   ], IČO: [   ] Žalovaný: [   ] a.s., [   ], [   ], IČO: [   ] [...]

By | október 13th, 2014|Žaloby|0 Comments

ŽALOBA O NÁHRADU ŠKODY

ŽALOBA O NÁHRADU ŠKODY (§ 368 ods. 3, § 540 ods. 2 obch. Zák.) Okresnému súdu v [   ] (presná adresa súdu) Žalobca: [   ], živnostník, [   ] - názov firmy, [   ], [   ] IČO: [   ], Žalovaný: [   ], s.r.o., [   ], [   ] IČO: [   ] D v o j m o [...]

By | október 13th, 2014|Žaloby|0 Comments

ŽALOBA NA PLNENIE ZÁVÄZKU Z KÚPNEJ ZMLUVY

ŽALOBA NA PLNENIE ZÁVÄZKU Z KÚPNEJ ZMLUVY (§ 411 obch. Zák.) Krajskému súdu v [   ] (presná adresa súdu) Žalobca: [   ], spol. s r.o., [   ], [   ] IČO: [   ], Žalovaný: [   ] a.s., [   ], [   ] IČO: [   ], o plnenie záväzku z kúpnej zmluvy D v o j m o [...]

By | október 13th, 2014|Žaloby|0 Comments

KÚPNA ZMLUVA ll.

KÚPNA ZMLUVA ll. (podľa § 409 a nasl. obchodného zákonníka) I. Zmluvné strany Kupujúci: (firma = obchodné meno, adresa, IČO, bankové spojenie, telefón) [   ] Zastúpený: (meno, adresa, rodné číslo a pod. Osoby oprávnenej uzavrieť túto zmluvu v mene kupujúceho) [   ] Dôvod zastúpenia: (člen štatutárneho orgánu, prokurista, na základe plnej moci priložené k zmluve, [...]

By | október 8th, 2014|Zmluvy|0 Comments